14.05.2019.

PRIPREMA:Sadeta Ahmetović, dipl.ing . poljoprivrede

Zaštita  u voćnjacima

Nestabilne vremenske prilike stvorile su  povoljne uslove za primarnu infekciju jabuke, uzročnikom pjegavosti lista i krastavosti ploda – Venturia inaequalis, pojavu pepelnice – Podosphaera leucotricha i bakteriozne plamenjače jabučastog voća-Erwinia amylovora.

Na većini lokaliteta jabuke su završile sa cvjetanjem i nalaze se u osjetljivoj fenofazi, a za zaštitu se mogu koristiti neki od preparata:

Cadilac 80WP, Delan 700 WG, Dithane M-45 ili Mankozeb WP.

Ukoliko je došlo do infekcije, zaštita se može izvršiti nekim od sistemičnih preparata koji pored krastavosti lista i ploda štite jabuku i od pepelnice i to: Score 250 EC, Difcor EC ili Indar 5EW.

Potrebno je redovno vršiti pregled nasada jabuke, kruške i dunje  i ukoliko se uoči pojava mladara u obliku „pastirskog štapa“, sušenje listova, pojava bakterijskog eksudata, potrebno je izvršiti mehaničko uklanjanje inficiranih dijelova i to: rezom 30 cm ispod mjesta zaraze prema zdravom tkivu kod jabuke, odnosno 50 cm kod kruške i dunje. Odstranjene biljne dijelove iznijeti iz voćnjaka, alat dezinfikovati, a rane nastale pri rezidbi premazati voćarskim voskom.

Zaštitna sredstva koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.

Zaštita luka

Vrijednost klimatskih činilaca (padavine, visoka vlažnost zraka, temperatura zraka), povoljni su za infekciju luka sa gljivom Peronospora destructor koja je uzročnik plamenjače na luku.

Zaštita se može izvršiti preparatima Ridomil Gold MZ , Antracol 700 WG, Ortiva, u skladu sa priloženim uputstvom.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.