28.05.2020.

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu sljedećih biljnih bolesti:

– krastavosti  lista i ploda jabuke-Venturia inaequalis,

-pepelnice na jabuci – Podosphaera leucotricha,

-bakteriozne plamenjača na jabuci, krušci i dunji-Erwinia amylovora,

-plamenjače paradajza i krompira- Phytophthora infestans.

Poslije prestanka padavina preporučuje se izvršiti zaštita plantažnih nasada jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda jabuke kombinacijom odgovarajućih kontaktnih i sistemičnih fungicida.

U voćnim nasadima gdje je prisutna pepelnica zaštita se može izvršiti nekim od sistemičnih preparata, a mogu se izboji  inficirani  pepelnicom i mehanički odstraniti  i iznijeti iz voćnjaka.

Isto tako, potrebno je izvršiti obilazak voćnih nasada jabuke, kruške, dunje i utvrditi  da li  postoji prisustvo bakteriozne plamenjače. Ukoliko se uoči, preporučuje se izvršiti mehaničko odstranjivanje inficiranih dijelova, iste iznijeti iz voćnjaka, radi sprječavanja daljeg širenja.

Plamenjača na paradajzu  uzrokuje propadanje listova i plodova , kod krompira cime , a kasnije trulež gomolja. Čim vremenske prilike dozvole preporučuje se izvršiti zaštita.

Visoka vlažnost zraka i česte padavine povoljni su za pojavu puževa na povrtnim kulturama. Štete pričinjavaju uništavajući dijelove, a često i cijele biljke, hraneći se mladim listovima. Ostavljaju za sobom sluzav srebrankasti trag,  na listovima prave rupe, a oštećuju i plodove povrtnih kultura. Oštećena mjesta naseljavaju razni patogeni koji uzrokuju trulež.

Mogu se suzbiti primjenom preventivnih, mehaničkih i hemijskih mjera zaštite i to:

-preventivne mjere podrazumijevaju uništavanje korova na parceli i oko nje gdje se uzgajaju povrtne kulture, česta obrada površinskog sloja zemljišta,

-mehaničke mjere zaštite se sastoje u sakupljanju i njihovom uništavanju,

-hemijske mjere zaštite rasipanje limacida oko biljke.

Obratiti pažnju na prisustvo lisnih uši na ranim sortama buranije, na krastavcu i tikvi.  To su sitni insekti koji se hrane sisanjem biljnih sokova, pri čemu su listovi deformisani, ukovrčani, zametnuti plodovi deformisani.  Luče mednu rosu koju naseljavaju gljive čađavice, a prenosioci su virusnih oboljenja.

Preparate koristiti u skladu sa priloženim uputstvom.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.