11.03.2021.godine

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

 Nakon obavljene rezidbe voćki i uklanjanja biljnih ostataka potrebno je izvršiti zaštitu voćnih stabala.

U cilju suzbijanja prezimljujućih uzročnika biljnih bolesti i štetnika u voćnjacima,  zaštita se može izvršiti kombinacijom bakra i mineralnog ulja i to  kod jabuke i kruške do fenofaze „mišje uši“, a na koštičavim voćnim vrstama do fenofaze otvaranja pupova. Ukoliko je došlo do otvaranja pupova  kod koštičavih voćnih vrsta,  zaštitna sredstva  na bazi bakra ne treba koristiti, jer mogu izazvati fitotoksičnost na mladim listićima voćki.

Posebno obratiti pažnju na štetne insekte, jer su u prethodnim periodima velike štete u voćnim nasadima pričinili mali mrazovac i jabučni moljac.

U toku je priprema zemljišta za sjetvu ili sadnju povrtnih kultura. Na poljoprivrednim površinama gdje su predhodnoj godini  evidentirane velike štete na povrtnim kulturama  od strane zemljišnih štetnika (žičnjaci, rovci, podgrizajuće sovice, gundelj), potrebno je  izvršiti pregled zemljišta i utvrditi prisustvo štetnika.

Sa zagrijavanjem zemljišta navedeni štetnici se aktiviraju i potrebno je na vrijeme provesti mjere zaštite.

U cilju zaštite od virusa rasada koji se proizvodi u plastenicima, potrebno je ukloniti korove oko plastenika, a u plastenike postaviti žute i plave ljepljive ploče, radi smanjenja i praćenja brojnosti tripsa i uši koji su prenosioci virusa.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti u skladu sa priloženim uputstvom, vodeći računa o zaštiti pčela.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.