20.04.2021.godine

PRIPREMA: Sadeta Ahmetović, dipl.ing.poljoprivrede

Zaštita u voćnjacima

 Preporučuje se da se izvrši zaštita u nasadima jabuke od uzročnika krastavosti lista i ploda jabuke  (Venturia inaequalis), kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida na bazi a.m ditianon + a.m ciprodinil.

Vremenski uslovi povoljni su za pojavu uzročnika sušenja cvjetova i grančica koštičavog voća (Monilia laxa) na trešnji, šljivi i višnji. Zaštita se može izvršiti nekim od preparata (Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Indar 5 EW, Chorus i dr.).

Ukoliko je u prethodnim godinama na stablima jabuke evidentirano prisustvo jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum), preporučuje se izvršiti zaštitu prije fenofaze cvjetanja.

Potrebno je izvršiti pregled voćnih nasada koji se nalaze u fazi cvjetanja i utvrditi da li postoji prisustvo rutave bube (Tropinota hirta). Smanjenje brojnosti ovog štetnika može se postići postavljanjem bijelih i plavih posuda u krošnju drveta ili na zemlju, napunjene sa vodom uz dodatak voćnog sirupa.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti u skladu sa priloženim uputstvom, vodeći računa o zaštiti pčela.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.