13. Juna 2024.

Korona virus

Predsjednik Privredne komore Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Dževad Terović ističe da  ozbiljne probleme ima i goraždanska privreda...

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović obratio se građanima BiH povodom pandemije koronavirusa. “Mjesta za paniku nema, ali...