30. Maja 2024.

Korona virus

Epidemiološka situacija na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i dalje se pogoršava, a svakodnevno se bilježi porast...