Sjednice Skupštine
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023. godinu, 2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 24.01.2023.
DNEVNI RED 1.1. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta  Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2023.godinu; 1.2. Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 06.01.2023.
D n e v n i   r e d 1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon – skraćeni...
Datum: 30.12.2022.
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu, 2. Prijedlog Odluke...
Datum: 23.12.2022.
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na čelu Vlade BPK Goražde je Edin Ćulov...
Datum: 07.12.2022.
DNEVNI RED   1. Izbor delegata iz Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Na nastavku konstituirajuće sjednice Skupštine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršen je izbor...
Datum: 24.11.2022.
Novi saziv Skupštine BPK Goražde danas je održao prvu vanrednu sjednicu kojoj je prisustvovalo 15 poslanika. Predsjedavajući Skupštine BPK-a Muradif Kanlić za mandatara Vlade BPK Goražde,...
Datum: 16.11.2022.
Četrnaest zastupnika parlamentarne većine u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u popodnevnim satima nastavilo je konstituirajuću sjednicu kantonalnog parlamenta, koju je prethodno zbog nedostatka kvoruma prekinula predsjedavajuća...
Datum: 15.11.2022.
Rad po prethodnim pitanjima u skladu sa Poslovnikom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: 1. Upoznavanje sa materijalima Centralne izborne komisije BiH, 2. Verifikacija mandata poslanika, 3. Davanje...
Datum: 15.11.2022.
Skupština BPK Goražde jednoglasno je usvojila Zakon o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom kojim će, između ostalog, biti regulisana i naknada...
Datum: 15.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 2. Prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti,...
Datum: 15.09.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Visokog predstavnika u BiH i OHR-a o izmjenama Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini...
Datum: 25.07.2022.
D n e v n i   r e d 1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – skraćeni postupak, 2. Prijedlog...
Datum: 31.05.2022.
D n e v n i   r e d 1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19), 2. Prijedlog Zakona o...
Datum: 28.02.2022.
D n e v n i   r e d 1. Razmatranje implementacije ciljeva i politike Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za proteklu godinu kroz realizaciju Programa rada...
Datum: 28.02.2022.
D n e v n i   r e d  1. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, 2. Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 28.12.2021.
D n e v n i  r e d 1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19), 2. Amandmani XLIX-LXVIII na...
Datum: 15.11.2021.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 20.redovnoj sjednici razmatrala je Informaciju vezanu za hapšenje pripadnika Armije RBiH od strane Republike Srbije, s posebnim osvrtom na hapšenje Edina...
Datum: 14.09.2021.
D n e v n i   r e d  1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19), 2. Prijedlog amandmana XLIX-LXXII na...
Datum: 14.09.2021.
Dnevni red 1. Usvajanje Deklaracije kojom se podržava Odluka Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini o donošenju dopuna Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje...
Datum: 27.07.2021.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.