Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d  1. Odluka o utvrđivanju Amandmana na Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i...
Datum: 16.04.2021.
D n e v n i  r e d  1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i...
Datum: 09.04.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje preporuka donesenih od Kriznog štaba Miinistarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog...
Datum: 01.04.2021.
Dnevni red 1. Razmatranje trenutne epidemiološke situacije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i zaključaka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice. Vlada Bosansko-podrinjskog...
Datum: 23.03.2021.
Dnevni red   1. Odluka o ovlaštenju za obavljanje poslova iz nadležnosti premijera BPK Goražde ; 2. Razmatranje trenutne epidemiološke situacije na području Bosansko –podrinjskog kantona Goražde i  preporuka...
Datum: 19.03.2021.
Dnevni red   1. Razmatranje naredbi i zaključaka Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i aktuelne epidemiološke situacije na području BPK...
Datum: 17.03.2021.
D n e v n i   r e d   1. Razmatranje aktuelne epidemiološke situacije na području BPK Goražde  U vezi pogoršanja epidemiološke situacije na području...
Datum: 15.03.2021.
D n e v n i  r e d 1.Razmatranje zapisnika sa 80 i 81. redovne i 19. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 12.03.2021.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su ministri: Eniz Halilović, Mensad Arnaut, Edin Aganović, Arman Bešlija, Nataša Danojlić, Esad Kanlić i Bojan Krunić. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona ...
Datum: 03.03.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa 79. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 26.02.2021.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu. 2. Razmatranje amandmana na Prijedlog Zakona o...
Datum: 23.02.2021.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje Zapisnika 78. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti...
Datum: 19.02.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika 77. redovne i 23. i 24. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 12.02.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos...
Datum: 05.02.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje Zapisnika sa vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Postupanje po Zaključku Kolegija Skupštine BPK-a...
Datum: 05.02.2021.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje zapisnika 76. redovne 18. telefonske i 21. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 29.01.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u današnjem nastavku 76.redovne sjednice utvrdila je prijedloge Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2021.godinu i uputila ih u...
Datum: 27.01.2021.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje Zaključka Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređjenje...
Datum: 26.01.2021.
Na telefonskoj sjednici kontaktirani su svi ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Premijer Bosansko – podrinjskog kantona  Goražde Aida Obuća  predložila je da se na telefonskoj...
Datum: 25.01.2021.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.