Sjednice Vlade
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 141. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 12.08.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 140. redovne, 36 i 37. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 28.07.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora. Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 22.07.2022.
D n e v n i  r e d  1. Razmatranje prijedloga Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-30-1196/22 od 30.06.2022. godine...
Datum: 20.07.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 139. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka...
Datum: 20.07.2022.
D n e v n i  r e d 1.Usvajanje Zapisnika sa 138. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 08.07.2022.
D n e v n i  r e d  1. Usvajanje Zapisnika sa 137. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 30.06.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 135 i 136. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 24.06.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 35. telefonske sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 14.06.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec maj 2022. godine. O D L...
Datum: 10.06.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 133 i 134. redovne i 34. telefonske sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje...
Datum: 09.06.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Zaključka o imenovanju Komisije za ocjenu i odabir projektnih aplikacija po Javnom pozivu za...
Datum: 03.06.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu...
Datum: 30.05.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje Zapisnika sa 132. redovne sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz...
Datum: 26.05.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 131. redovne i 45. vanredne sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2. Razmatranje prijedloga odluka...
Datum: 19.05.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde za prijavu na...
Datum: 18.05.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 129. redovne sjednice, 33. telefonske sjednice i 130. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 10.05.2022.
D n e v n i  r e d 1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu: 1.1. Odluka o davanju saglasnosti na...
Datum: 28.04.2022.
D n e v n i  r e d 1. Usvajanje zapisnika sa 128. redovne, 32. telefonske i 44. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 2....
Datum: 21.04.2022.
D n e v n i  r e d 1.  Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa obilježavanja „Dana otpora“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2022.godinu. Ovom...
Datum: 21.04.2022.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.