Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“

Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde
Adresa: Maršala Tita 18
Direktor: Sedin Hadžimusić, prof.
Sekretar: Nirzama Džemidžić
Tel.: 038 22 12 14
e-mail: sssgorazde@bih.net.ba; sssdzb@hotmail.com;
https://sssdzb.com.ba/
Facebook: JU SSŠ Džemal Bijedić Goražde

dzemala-bijedica-front.jpg

Srednja stručna škola počela je sa radom 1948. godine i nosila je naziv „Škola učenika u privredi“. Prvi upravnik škole bio je Ernest Dimač. Škola je obrazovala zanatlije različitih profila koji su praktičnu nastavu izvršavali u preduzećima i kod privatnih poslodavaca tog vremena. Upis u ovu školu temelji se na opšte-društvenim zahtjevima, kadrovskim i materijalnim uslovima za odvijanje nastave. Osnivač škole je Skupština BPK-a Goražde, a nastava se izvodi u dva potpuno adaptirana objekta. Jedan u ulici „Maršala Tita br.8“, a drugi objekat se nalazi u ulici „Zaima Imamovića br.60.“

U ovoj školi obrazuju se kadrovi slijedećih struka i zanimanja:

STRUKA:
– Mašinska struka
– Tekstilna struka
– Uslužne djelatnosti
– Trgovinska struka programu
– Saobraćajna struka
– Elektrotehnička struka

ZANIMANJE:
– mašinbravar, zavarivač i automehaničar
– krojač po EU VET programu
– frizer vlasuljar
– prodavač i trgovac po EU VET programu
– vozač motornih vozila
– elektroinstalater

Zanimanja se mijenjaju s obzirom na potrebe tržišta rada. Ponekad se uvodi zanimanja i za vodoinstalatere i strugare, a u narednim godinama planira se uvođenje obrazovanja i za zanimanja: tesar, pekar i sl. Nastava se u ovoj školi izvodi u kabinetima.

Kabineti su slijedeći:
– EU VET kabinet,
– Informatički kabinet,
– Kabinet za krojače,
– Kabinet za frizere,
– Kozmetički kabinet,
– Kabinet za automehaničare,
– Kabinet za mašinbravare i bravare,
– Kabinet za elektroinstalatere,
– Kabinet za zavarivače,
– Fonetički kabinet.

Kada je u pitanju opremljenost škole, kao i prostorije za odvijanje stručne prakse, škola posjeduje 9 učionica, 8 kabineta odnosno  radionice u kojima se svakodnevno održava praktični rad gdje učenici zajedno sa svoji profesorima, tj. majstorima provjeravaju rade razne praktilčne aktivnosti a sve u cilju proširenja svojih mogućnosti kada je u pitanju znanje. Škola također raspolaže školskom bibliotekom, kabinetom za informatiku, salom za TIZO kao i sopstvenom čitaonicom. Kada je u pitanju otvoreni prostor, škola posjeduje školski vrt kao i sportski stadion za odvijanje časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja.

Opremljenost kabineta je veoma dobra i škola posjeduje najsavremeniju opremu za izvođenje nastave.
Zahvaljući dobroj suradnji sa firmama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijeđene su i stipendije za brojne učenike ove škole. Pored toga, u suradnji sa stranim organizacijama najboljim đacima omogućen je odlazak u inostranstvo na usavršavanje. Kapacitet škole je 500 učenika.

Pored pohađanja redovne nastave učenici su angažovani i u sekcijama. U školi se povremeno organizuje modne revije učenika na kojima učestvuju članovi manekenske sekcije prezentirajući radove učenika krojačke i frizerske struke ove škole.

Škola je dobitnik i brojnih nagrada sa raznih sportskih takmičenja. U školi funkcioniše Vijeće učenika, kao i Vijeće roditelja. Uz utvrđeni Program rada, ova vijeća provode aktivnosti s ciljem uspješnijeg odgoja i obrazovanja mladih.

Stručna zvanja IV stepena:

 • Trgovački tehničar, IV stepen EU VET nastavni plan i program,
 • Tehničar mehatronike vozila, IV stepen EU VET nastavni plan i program,
 • Kuhar-tehnolog, poslastičar-tehnolog, IV stepen EU VET nastavni plan i program.
 • Poslovno pravni tehničar, IV stepen EU VET nastavni plan i program.

Zanimanja III stepena:

 • Elektroničar mehaničar, III stepen EU VET nastavni plan i program,
 • Obrađivač gume i plastike i hemijski operater za eksplozivne materije, III stepen.
 • Krojač, III stepen EU VET nastavni plan i program,
 • Operater na CNC alatnim mašinama, III stepen,
 • Frizer-kozmetičar, III stepen,
 • Mašinbravar, III stepen,
 • Zavarivač, III stepen,
 • Automehaničar, III stepen,
 • Tesar, III stepen,
 • Armirač, III stepen.

Galerija slika:


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.