JP Bosansko-podrinjske šume

Javno preduzeće “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. osnovano je 1996. godine radi ostvarivanja posebnog društvenog interesa u gospodarenju šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu na području BPK Goražde.
Preduzeće gazduje šumsko-gospodarskim područjem “Bosansko-podrinjskim” sa ukupnom površinom od 24.974,40 ha i ima 43 uposlena radnika.

Djelatnost:

  • uzgoj i zaštita šuma (radovi pošumljavanja, čišćenja, njega šumskih kultura i šuma)
  • iskorištavanje šuma
  • iskorištavanje sekundarnih šumskih prizvoda
  • prijevoz šumskih drvnih sortimenata i ostalo.

Direktor: Kenan Kanlić
Adresa: Ibrahima Popovića 17
Kontakt: Raza Dučić
Tel/fax: +387 38 221 040
E-mail: bpksume@bih.net.ba

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.