• OBJAVLJENO: 15.11.2021.
21. sjednica
Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

D n e v n i  r e d

1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19),

2. Amandmani XLIX-LXVIII na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

4. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

5. Davanje mišljenja na Nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata,

6. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o razrješenju ministra za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

7. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Odluke premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju ministra za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu,

9. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

11. Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

12. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period 01.02.2021.-31.07.2021. godine,

13. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.07.2021.-30.09.2021. godine,

14. Informacija o stanju RTV – predajnika repetitora i RTV opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2020. godinu,

15. Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosnia Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

16. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Na 21. redovnoj sjednici održanoj danas, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potvrdila je Odluku premijera o razrješenju ministra za privredu u Vladi BPK Goražde Mensada Arnauta. Potvrđivanjem odluke premijera na ovu poziciju imenovan je Haris Salković, diplomirani ekonomista koji je danas položio i svečanu zakletvu.

Nakon imenovanja ministra, uslijedilo je razmatranje Informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju virusa COVID-19 na području BPK Goražde, koju je nakon izlaganja premijerke Skupština BPK Goražde primila k znanju.

Na dnevnom redu našao se i prijedlog amandmana XLIX-LXXII na Ustav BPK Goražde. Izjašanjavajući se podjedinačno o pomenutim amandmanima, Skupština BPK Goražde nije prihvatila ovaj prijedlog.

Po skraćenom postupku, Skupština BPK Goražde na današnjoj sjednici  razmatrala je a potom i usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima i Zakon o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Osim usvajanja ovih zakona, Skupština BPK Goražde usvojila je i nacrte Budžeta i  Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2022.godinu.

O nacrtu Budžeta utvrđenom u iznosu od 40.140.850,00 KM,  po zaključku Skupštine BPK Goražde, neophodno je sprovesti javne rasprave  u sve tri lokalne zajednice u sastavu BPK Goražde do  trideset dana, koje će upriličiti Ministarstvo za finansije u saradnji sa Ustavnom i zakonodavno-pravnom komisijom te Komisijom za budžet, finansije  i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i nekoliko odluka. Usvojena je odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2021. godinu, Odluka o razrješenju člana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK Goražde, Odluka o o izmjenama i dopunama stalnih i povremenih radnih tijela a dato je mišljenje i na nacrt Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata.

Skupština BPK Goražde na današnjoj sjedenici većinom glasova usvojila je Izvještaj o radu Vlade BPK Goražde za 2020.godinu, Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za peirod 01.02.2021-31.07.2021.godine, dok Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.07.2021.-30.09.2021.godine nije dobio potrebnu većinu.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde primila je k znanju Informaciju o stanju RTV predajnika repetitora i RTV opreme u vlasništvu BPK Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme za 2020.godine te Informaciju o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području BPK Goražde za 2020.godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.