• OBJAVLJENO: 15.09.2022.
14. vanredna sjednica
Usvojene izmjene i dopune Budžeta BPK za 2022. godinu

D n e v n i  r e d

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. Prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom,

3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – skraćeni postupak,

5. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – skraćeni postupak,

6. Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,

7. Javna priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu:

a) Prijedlog Odluke o nedodjeljivanju javnog priznanja „Štit Kantona“ u 2022. godini,

b) Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu,

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kulturno-rekreativnog kompleksa Rorovi u Goraždu,

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača-Goražde u iznosu od 8,500.000,00 KM sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj vanrednoj sjednici većinom glasova usvojila je izmjene i dopune Budžeta BPK za 2022. godinu. Rebalansirani budžet uvećan je za 1.630.477 KM i sada iznosi 47.114.265 KM.

Kako je istaknuto , realno povećanje iznosi oko 950.000 KM, dok  više od 560.000 KM predstavlja uvrštene prihode po osnovu projekata koji su dobili podršku od viših nivoa vlasti i drugih donacija.

Pred poslanicima se danas našao i prijedlog Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom. Donošenje novog zakona ogleda  se u potrebi daljnjeg razvoja i unaprjeđenja socijalnih prava građana ovog kantona, a posebno na poboljšanju demografske slike, odnosno povećanja nataliteta. Novim zakonom, predložena su značajna povećanja novčanih naknada i novčanih pomoći te proširen obim dosadašnjih prava, prevashodno porodilja koje će imati minimalnu novčanu naknadu od 1.000 KM.

Na današnjoj sjednici između ostalog, po skraćenom postupku, usvojeni su i prijedlozi Zakona o izmjeni Zakona o komunalnim taksama BPK, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK. Usvojen je i Zakon o izmjeni Zakona  o prostornom uređenju i građenju BPK, prema kojem je rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata produžen do 31. decembra 2023.

Većinom glasova utvrđen je i Nacrt Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u BPK.

Kantonalni parlament usvojio je i odluku o dodjeli javnih priznanja BPK Goražde za 2022. godinu kojom se Edin Ramić, aktuelni ministar u Vladi FBiH, proglašava „Počasnim građaninom BPK Goražde“ zbog izuzetnog doprinosa  u stvaranju uslova za povratak ljudi u svoja mjesta prebivališta, kroz izgradnju i sanaciju stambenih jedinica.

U skladu sa istom odlukom, javno priznanje „Plaketa Kantona“  bit će dodijeljeno UŽ „SEKA“ Goražde za izuzetan doprinos u pružanju psihološke pomoći ranjivim grupama stanovništva te doprinos u razvoju nevladinog sektora i građanskog aktivizma u BPK.

Usvojene su i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kulturno-rekreativnog kompleksa Rorovi u Goraždu te Odluka o davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije BPK Goražde.

Premijerki BPK Goražde data je saglasnost za potpisivanje ugovora o implementaciji projekta izgradnje brze ceste Prača – Goražde u iznosu od 8. 500.000 KM sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.