• OBJAVLJENO: 24.11.2022.
153. sjednica
Zbog nedolaska predlagača, s dnevnog reda skinuto razmatranje nacrta Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2023.godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 152. redovne sjednice i 48. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

2.1. Razmatranje zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Obavještenje po Odluci Vlade BPK-a Goražde o imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite.                        

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1.  Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i utrošku budžetske rezerve za period januar-septembar 2022.godine;

3.2. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu;

3.3. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2023.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar 2022.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnost na području BPK-a Goražde za mjesec oktobar 2022.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odluka o usvajanju Plana nabavke energenata za robne rezerve BPK-a Goražde za 2022.godinu;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku 20.000 litara lož ulja.

7. Tekuća pitanja.

Zbog ne prisustva ovlaštenog predlagača sa dnevnog reda se povlača tačka 3.sa podtačkama 3.1,3.2. i 3.3.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 153.redovnu sjednicu.

Iako je Vlada na ovoj sjednici trebala razmatrati nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu, ovi materijali su skinuti s dnevnog reda sjednice Vlade zbog nedolaska predlagača ovih tačaka, ministra finansija te sumnje u validnost ovlašćenja datog državnom službeniku iz Ministarstva koji ga je trebao zamijeniti.

Iz istog razloga, nisu razmatrani ni izvještaji o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i utrošku budžetske rezerve za period januar-septembar 2022.godine koji su se takođe nalazili na dnevnom redu današnje sjednice.

 U nastavku sjednice, Vlada BPK Goražde primila je k znanju  Informaciju o stanju sigurnosti i na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde za oktobar ove godine. U odnosu na isti period prošle godine, stanje sigurnosti karakteriše smanjenje broja krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te povećanje broja prekršaja, a u cjelini može se ocijeniti zadovoljavajućim.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila redovna novčana sredstva za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar u iznosu od 9.355 KM.

Usvojen je i Plan nabavke energenata za robne rezerve BPK-a Goražde za 2022.godinu te data saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK Goražde za nabavku 20.000 litara lož ulja u vrijednosti od 60.200 KM.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.