• OBJAVLJENO: 07.11.2022.
42. telefonska sjednica
Stavljena van snage Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo Trst-Italija

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo Trst-Italija.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog hitnosti donošenja Zaključka u prisustvu sekretara Vlade  Emira Sijerčića, telefonski je kontaktirala ministre , te nakon njihove saglasnosti  donesena je s lj e d e ć a:

O D L U K A

o stavljanju van snage Odluke o odobravanju službenog

putovanja u inostranstvo Trst-Italija

I

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o odobravanju službenog putovanja u Trst-Italija, broj: 03-45-2047/22 od 04.11.2022.godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde« .


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.