• OBJAVLJENO: 26.01.2023.
9.sjednica
Povodom tragične smrti Almira Raščića, 27.januar proglašen Danom žalosti na području BPK Goražde

D n e v n i  r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 7. redovne i 2. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka  iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju niskoakumulativnih djelatnosti tradicionalnih i starih zanata;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši plaćanje fakture broj: 401/22 od 30.12.2022.godine, po I (prvoj) tranši, ispostavljenoj od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača;

2.3. Odluka o visini boravišne takse na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu. 

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o utvrđivanju Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, za 2023.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.                           

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2022.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

6.2. Odluka o proglašenju Dana žalosti na području BPK-a Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Izvještaj o nabavci, distribuciji i potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za mjesec decembar 2022.godine.

8. Tekuća pitanja.

Zbog odsustva predlagača, s dnevnog reda skinuta je tačka 2 sa podtačkama.

Na prijedlog ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline pod 5.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.1.

5.1. Odluka  o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela L” u Goraždu.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 9.redovnoj sjednici utvrdila je i Skupštini na usvajanje proslijedila prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2023.godinu.

Kako je istaknuto, na osnovu Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2022. godinu, prijavljeno je 54 lica, odnosno, uključujući period 2013-2022. godine, prijavljeno je i trenutno aktivno zdravstveno osiguranje ima 336 lica koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje po ovom osnovu, dok je u istom periodu, po različitim osnovama, odjavljeno 407 lica.

Utvrđen je i u skupštinsku proceduru upućen i prijedlog Odluke o utvrđivanju „Kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.  Prema riječima ministra za boračka pitanja, izmjene u odnosu na važeći Kalendar se odnose na proširenje sastava Organizacionog odbora za obilježavanje značajnih datuma, a nakon današnjeg razmatranja i saglasnosti svih članova Vlade BPK, i na prijedlog da 18.septembar, Dan BPK i Grada Goražde ne bude više neradni dan na teritoriji BPK Goražde, budući da je u diskriminatorski odnos stavljao uposlene u privredi koji su radili taj dan.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2022.godinu. Prema statističkim pokazateljima u odnosu na 2021.godinu, karakteriše je povećanje broja krivičnih djela, kao i smanjenje broja registrovanih prekršaja i saobraćajnih nesreća. Ono što je prema riječima ministra unutrašnjih poslova bitno istaći, to je da su pokazatelji povećanja broja krivičnih djela, između ostalog, rezultat pojačanog angažmana policijskih službenika na suzbijanju i otkrivanju zloupotrebe opojnih droga koji će se nastaviti i u narednom periodu kako bi se zaštitilo zdravlje naših sugrađana, posebno mladih.

Ministar unutrašnjih poslova BPK upoznao je Vladu i sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo kojim se odobrava utrošak namjenskih sredstava u iznosu pd 125.000 KM doznačenih u svrhu prijema policijskih službenika u Upravu policije Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde. S tim u vezi, Vlada BPK zadužila je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije i Ministarstvo finansija BPK za realizaciju ovog zaključka, kako bi svako iz svoje nadležnosti  doprinjeli transparentnom zapošljavanju policijskih službenika.

K znanju je primljen i Izvještaj o nabavci, distribuciji i potrošnji energenata (lož ulja i drvene peleti) i radu kotlovnica za decembar 2022.godine Direkcije robnih rezervi, kao i odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

Na kraju današnje sjednice, povodom tragične smrti Almira Raščića, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  proglasila je petak, 27.januar, Danom žalosti na području ovog kantona.                                                                     


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.