• OBJAVLJENO: 06.02.2023.
4. vanredna sjednica
Odobrena novčana sredstva na ime naknade za pogodnost građevinskog zemljišta

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime naknade za pogodnost građevinskog zemljišta.

2. Razmatranje prijedloga Zaključka o javnim nabavkama.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je ministar Bojan Krunić, nakon čega je Vlada BPK dala saglasnost na isplatu novčanih sredstava Gradu Goražde na ime naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (rente) u iznosu od 27.041,67 KM za izgradnju JU “Dom za stara i iznemogla  lica” Goražde u okviru projekta CEB II.

U okvuru druge tačke dnevnog reda, svim budžetskim korisnicima data je saglasnost da u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, do okončanja postupka zajedničkih javnih nabavki, izvrše nabavku za slijedeće robe i  usluge :

– Sukcesivnu isporuku autodijelova za potrebe održavanja voznog parka institucija;

– Nabavku kancelarijskog materijala ;

–  Nabavku materijala za IT opremu  (Toneri, Ketridži, i sl.)

– Nabavka tečnih goriva za službena motorna vozila  (ističe 22.02.2023. godine)

– Isporuka štamparskog materijala, pružanje štamparskih usluga za potrebe institucija BPK-a Goražde;

  1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama izvršit će nabavku za sve budžetske korisnike za slijedeće usluge :

– Usluge osiguranja motornih vozila u vlasnišvu BPK-a Goražde,

– Pružanje usluga osiguranja imovine institucija BPK-a Goražde,

– Pružanje usluga osiguranja zaposlenih u institucijama BPK-a Goražde.

  1. Javne nabavke iz člana 1. i 2. ovog Zaključka zaključit će se na period najduži do 90 dana (3 mjeseca).

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.