• OBJAVLJENO: 28.11.2005.
Vlada Japana pristala na transfer vlasništva nad imovinom Centra za stučnu obuku Goražde

Započela procedura prijenosa vlasništva i donošenja nacrta Zakona o osnivanju javne ustanove

O konačnom rješavanju statusa goraždanskog Centra za stručnu obuku razgovarano je 28.11.2005.godine na sastanku u kabinetu Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Salka Obhođaša, kome su pored Premijera prisustvovali: drugi sekretar Ambasade Vlade Japana u Sarajevu Ryutaro Muratoni, programski saradnik UNDP-a u BiH Larisa Kubat-Serdarević, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Emira Drakovac i direktor Centra za stručnu obuku Rifet Bečić.
Rješavanje ovog dugogodišnjeg problema izgleda da će uskoro dobiti svoj epilog. Naime, Vlada Japana koja je putem UNDP-a finansirala nabavku opreme ovog Centra koja se procjenjuje na više od milion maraka, pristala je da pravo vlasništva nad opremom prebaci na goraždanski Centar za stručnu obuku, odnosno Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, što je glavni preduslov, kako je ovom prilikom naglašeno, za donošenje nacrta Zakona o osnivanju javne ustanove „Centar za stručnu obuku“, a nakon provedene procedure i odluke Skupštine kantona, i za njegovu konačnu registraciju.

Na sastanku je definisan redosljed stvari po kojem je jedino moguće zakonsko rješenje ovog slučaja. Naime, dogovoreno je da ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta gospođa Emira Drakovac za narednu sjednicu Vlade BPK-a Goražde pripremi prijedlog Odluke o formiranju komisije za popis opreme Centra za stručnu obuku Goražde, a izvještaj te komisije trebala bi da usvoji Vlada kantona. Nakon utvrđivanja činjeničkog i stvarnog stanja imovine Centra za stručnu obuku, pristupiće se donošenju akata potrebnih za okončanje postupka transformacije ovog Centra u javnu ustanovu, dok će svoju konačnu riječ, o formiranju ove javne ustanove i prijenosu državne imovine na Centar dati Skupština kantona.
Sva ova procedura trebala bi da se okonča do polovine februara naredne godine , kada će goraždanski Centar za stručnu obuku dobiti i sve pretpostavke za nesmetan razvoj, kao i poslovanje na zdravoj i zakonitoj osnovi. Time bi se konačno riješio status ovog Centra kao i sudbina uposlenih radnika, koji su do sada bili u specifičnom položaju, bez imovine i bez stvarnog statusa, ali čiji položaj se prema riječima direktora Centra i predstavnika Sindikata uposlenih , znatno popravio dolaskom ove sadašnje Vlade i Premijera, pa je za očekivati da će on nakon transformacije Centra u javnu ustanovu postati još i bolji.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.