• OBJAVLJENO: 27.05.2021.
Održan sastanak premijerke BPK Goražde i ministara u Vladi sa novoizabranim načelnikom općine Foča u FBiH i njegovim saradnicima
Razgovarano o uspostavi dobre međusobne saradnje koja bi trebala rezultirati stvaranjem povoljnijeg ambijenta za život u ovom dijelu Kantona

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća  sa ministrima u Vladi upriličila je danas sastanak sa  novoizabranim načelnikom općine Foča u FBiH Mujom Sofradžijom i njegovim saradnicima.

Bio je ovo prvi zvanični sastanak na kojem je razgovarano o uspostavi dobre međusobne saradnje,  koja bi trebala rezultirati stvaranjem povoljnijeg ambijenta za život u ovom dijelu Kantona, a podrška Vlade BPK Goražde u skladu sa finansijskim mogućnostima neće izostati.

Kako je istaknuto, ova lokalna zajednica finansijski je neodrživa, opterećena značajnim dugovanjima, tako da  bez podrške viših nivoa vlasti ne može kreirati bolji ambijent za život stanovnika koji u njoj žive. Na sastanku su se nastojale utvrditi zajedničke smjernice u cilju rješavanja prioritetnih potreba Općine Foča u FBiH, s akcentom na otvaranje novih radnih mjesta.

„Ovo je naš prvi sastanak i  nadam se dobroj saradnji između kantona i naše lokalne zajednice. Očekujemo konkretnu pomoć u razvoju i privlačenju investicija kao i pomoć našem budžetu jer sama općina je neodrživa, imamo dugovanja oko 550.000 KM i nadam se da će premijerka pomoći i da ćemo uz jednu dobru saradnju riješiti dosta tih problema“ – kazao je načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija. 

Dodao je da se podrška Vlade BPK Goražde očekuje i u stvaranju ambijenta za investicije, kojih u ovom dijelu BPK Goražde nedostaje.  

„ Ja stalno ponavljam da Ustikolina treba određene investicije i da bi čitava lokalna zajednica malo oživjela potrebna su radna mjesta, jer bez njih nema ni napretka. U tom smislu, kao jedna od mogućnosti pokrenuto je pitanje stavljanja u funkciju neperspektivne vojne imovine na području ove općine kako bi se ona stavila na raspolaganje potencijalnim investitorima“ – pojasnio je Sofradžija.  

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća danas je naglasila da je podrška Vlade BPK ovoj lokalnoj zajednici neupitna, te da je kanton spreman finansijski, u okviru zakonskih i finansijskih mogućnosti, podržati i realizaciju projekata u Općini Foča u FBiH.  

„Ne možemo riješiti sva ova dugovanja promptno, u iznosu o kojem se govori. Mi ćemo davati podršku kroz grant sredstva, a takođe ćemo tražiti da se određenim finansijskim injekcijama sa federalnog nivoa pomogne ovoj neodrživoj lokalnoj zajednici, da bi se sanirao određeni dio duga. Dakle, svi oni infrastrukturni projekti  bitni za stanovnike općine Foča u FBiH za koje načelnik i Općinsko vijeće  iskažu zainteresiranost će biti sufinansirani sa nivoa BPK- a.  Također, danas  smo dogovorili i zajednički nastup prema višim nivoima vlasti jer kako mi očekujemo podršku od federalnog nivoa, tako podršku od nas očekuje ova lokalna zajednica. Poznato je da je ova lokalna zajednica, uz općinu Pale u FBiH,  jedna od najnerazvijenijih u Federaciji, koja ne može iz izvornih prihoda isfinansirati sve one ustavne nadležnosti koje su pred lokalnom zajednicom i stoga, kao i kanton, očekuje podršku viših nivoa vlasti“ – istaknula je premijerka Obuća.  

Razgovarano je i o projektima u oblasti vodosnabdijevanja, kako bi Općina Foča u FBiH riješila pitanje vodosnabdijevanja pitkom vodom kao i podršci kulturno-sportskom životu na području ove lokalne zajednice.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.