• OBJAVLJENO: 23.06.2021.
Održana online konferencija o temi “Dimenzija rodne ravnopravnosti u održivom upravljanju prirodnim resursima kroz neksus pristup u slivu rijeke Drine“
Jedna od učesnica konferencije i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde

Predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Sirbubalo učestvovala je danas na online konferenciji o temi “Dimenzija rodne ravnopravnosti u održivom upravljanju prirodnim resursima kroz neksus pristup u slivu rijeke Drine“.

S obzirom da se  UN-ova Agenda za 2030 ,  koja je usvojena još 2015 godine, sastoji iz sedamnaest ciljeva održivog razvoja, akcenat današnje radionice je na rodnoj ravnopravnosti u kontekstu Neksus sektora, koji podrazumijeva nekoliko relevantnih ciljeva, kao što je naprimjer čista voda i sanitacija, priuštiva i čista energija, rad dostojan čovjeka i ekonomski rast, odgovorna potrošnja i proizvodnja, klimatska akcija te život na zemlji. Kako je istaknuto, svi ovi sektori imaju dimneziju rodne ravnopravnosti, koja se mora adekvatno razumjeti i primijeniti da bi bio moguć napredak ka postizanju ciljeva iz Agende 2030. a brojne studije daju nam sve više dokaza da rodna ravnopravnost omogućava i ubrzava postizanje svih ovih ciljeva..

Na konferenciji koja je okupila učesnike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije,  uvodnim govorom obratila se federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Ministrica je naglasila važnost ove teme, te upozorila da se danas suočavamo sa dva neodvojiva fenomena, a to su porast brige za očuvanje okoliša i zaustavljanje klimatskih promjena, kao jednog od najvećih izazova sa kojima se suočava cijelo čovječanstvo, te dostizanje potpune rodne ravnopravnosti.

Veza između ova dva procesa se često zanemaruje, ali moramo biti svjesni činjenice da je jednakopravnost spolova ključ, odnosno rješenje ovih globalnih izazova. U svim sferama društva ravnopravnost spolova vodi ka boljim ekonomskim i tehnološkim dostignućima, a u oblasti okoliša ravnopravnost spolova vodi ka većem stepenu očuvanja životne sredine.

Promjene u okolišu utiču na sve ljude, ali najviše pogađaju žene obzirom da one upravljaju većinom malih poljoprivrednih gazdinstava, pogotovo u sredinama vezanim za rijeku Drinu kao što su Foča, Ustikolina, Goražde. Iako se bore za opstanak domaćinstva, žene imaju manji pristup resursima kao što su vlasništvo nad zemljom usljed vrlo tradicionalnih običaja na osnovu kojih zemlju nasljeđuje muškarac, samim tim imaju manji pristup mikrokreditnim organizacijama, manje vremena za obrazovanje, obuku, trening, ali i pristup novim tehnologijama.

Ministrica je naglasila da su žene odavnina bile, jesu i bit će glas promjena, te navela nekoliko primjera iz BiH.

U BiH, žene iz naselja Kruščice spriječile su izgranju dvije mHe i zbog protesta, upornosti koja se ogledala u 24 satnoj straži skori dvije godine, ali i hrabrosti koju su pokazale suprotstavljajući se investitorima dobile su nekoliko svjetskih nagrada za očuvanje okoliša.

Marsela Pećanac, Bosanka koja živi i radi u SAD, gdje vodi NVO koja se bavi pitanjima očuvanja okoliša s akcentom na rijeke, inspirisala je Leonarda DiCapria da se uključi u kampanju za očuvanje bh, ali i balkanskih rijeka.

Emina Veljović, koja vodi Arhus Centar BiH svojim insistiranjem da se javnost, a ponajviše žene uključe u proces odlučivanja omogućila je da se čuje glas aktivistkinja i ostvarila da Vlada Federacije usvoji Deklaraciju o zaštiti rijeka i predloži zakon o zabrani izgradnje mHe, te svoju energetsku politiku usmjeri na obnovljive izvore iz sunca i vjetra.

Žene donose pozitivne promjene i zato u strukturama institucija koje su pod ingerencijom FMOIT su većinom žene. U Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša od 7 članova 4 su žene, u Nadzornom odboru JP Nacionalni park Una od 3 člana 2 su žene. Na rukovodećim funkcijama na federalnom nivou za mandata ove vlade učešće žena se povećalo sa zatečenih 7% na 18 % žena.

„Cilj Vlade FBiH, FMOIT-a, a i moj lični je uključivanje žena u proces odlučivanja i mogu s ponosom reći da smo uspjeli u tome“ naglasila je ministrica.

Predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Aida Sirbubalo navela je iskustva iz Bosansko-podrinjskog kantona u zaštiti okoliša i rijeke Drine, s posebnim akcentom na ulogu ženskog aktivizma u promicanju pozitivnih vrijednosti i očuvanja prirode. Zaštita okoliša, unaprjeđenje infrastrukture i očuvanje okoliša na principima održivosti, ulaganje u prečiščivače otpadnih voda, te razvoj energetskog kapaciteta iz obnovljivih izvora, samo su neki od strateških ciljeva iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.godine, naglasila je ona. Njena implementacija zavisit će od angažovanosti svih, u dobroj mjeri i žena, jer ne treba zaboraviti da su na čelu zakonodavne i izvršne vlasti u ovom kantonu žene, istaknuto je tom prilikom.

Radionica je  dio projekta pod nazivom „Promovisanje održivog upravljanja prirodnim resursima u Jugoistočnoj Evropi“,  a koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) a izvodi Globalno partnerstvo za vodu-Mediteran u saradnji sa Ekonomskom komisijom za Evropu Ujedinjenih nacija (UNECE).

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.