• OBJAVLJENO: 27.08.2021.
Premijerka BPK Goražde Aida Obuća
Nadamo se da će iznos grant sredstava Vlade Federacije prema našem kantonu biti na prošlogodišnjem nivou-nešto više od 4 miliona KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021.godinu.

Na ekonomskom kodu  Federalnog ministarstva finansija na ekonomskom kodu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Kantoni sredstva iz aranžamana s MMF-om, planiran je iznos od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi.

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013.godine, uz primjenu pondera dva za Bosansko-podrinjski kanton i Posavski kanton.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznos sredstava koje će doznačiti kantonima, dinamiku doznačavanja te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

„Još uvijek nije donesena odluka o raspodjeli sredstava sa ekonomskog koda ” Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-kantoni i općine” Ministarstva za finansije FBiH,  ali nadati se da će Vlada FBiH kao i do sada imati razumijevanja prilikom raspodjele prema kantonima koji nisu samoodrživ,i odnosno prema Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. S obzirom da je u prošloj godini primjenom pondera 2 našem kantonu pripalo nešto više od četiri miliona, nadamo se da će i ovoj godini taj iznos sredstava biti na istom nivou“- kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Podrška sa nivoa FBiH našem kantonu je jako neophodna, zbog smanjenja prihoda u budžetu koji, kako ističe premijerka,  još uvijek trpi posljedice pandemije virusa COVID-19.

Grant sredstva sa nivoa FBiH su nam jako neophodna kako bismo podržali sve one subjekte kojima je potrebna podrška iz budžeta BPK Goražde. Tu prije svega mislim na obrtnike, privredne subjekte, zatim poljoprivredne proizvođače kao i naše obaveze koje datiraju iz ranijeg perioda. Također, moramo se fokusirati i na jačanje zdravstvenih kapaciteta kako bismo spremno odgovorili na izazove koji su ispred nas, a odnose se na pandemiju virusa COVID-19“- ističe premijerka Aida Obuća.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.