• OBJAVLJENO: 24.01.2006.
Nakon najave generalnog štrajka uposlenih u srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada ovog kantona formirala je tim za pregovore na čijem čelu je ministrica obrazovanja Emira Drakovac
Dogovor u granicama mogućnosti!

emira-drakovacbig

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 2. redovnoj sjednici, održanoj 24.01.2006.godine pod predsjedavanjem Nazifa Uručija, formirala je tim za pregovore sa Kantonalnim odborom sindikata srednjeg obrazovanja, nakon odluke o stupanju u generalni štrajk svih uposlenih u srednjim školama na području ovog kantona, zakazan za 30. januar.

U sastavu ovog tima, pored ministrice Drakovac nalaze se i diplomirani pravnici Asim Plakalo i Amir Duhović.

Kantonalni odbor sindikata srednjeg obrazovanja uputio je 23.01.2006.godine Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Odluku o pokretanju inicijative za mirno rješavanje spora, odnosno postupka pregovora sa nadležnim ministarstvom. U pregovarački tim ovaj sindikat nominirao je Safeta Begovića i Semira Huseinovića.

Prosvjetni radnici traže povećanje startne osnovice plaće za 20% , dok pregovarački tim Vlade zastupa nedavno usvojenu uredbu o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u osnovnim i srednjim školama, kojom su plaće i ostale nadoknade kantonalnih budžetskih korisnika usklađene sa općim kolektivnim ugovorom. Primjenom ove uredbe i plaće prosvjetnih radnika povećane su u odnosu na raniji period, pa je za pretpostaviti da će pregovarački timovi, prije 30.januara, naći prihatljivo rješenje i to rješenje u granicama mogućnosti Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde čije je izvršenje, prije usvajanja federalnog budžeta, još neizvjesno.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.