• OBJAVLJENO: 30.09.2021.
Zasjedao Štab civilne zaštite BPK Goražde
Usvojen Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK Goražde

Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a Goražde na svojoj 22. redovnoj sjednici održanoj danas razmatrao je a potom i usvojio Izvještaj o realizaciji zaključaka sa 21. redovne sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Na sjednici je razmatrana a potom i primljena k znanju Informacija o trenutnom stanju stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije korona virusa, o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Razmatrana je i  informacija Kantonalne uprave civilne zaštite o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period od 24.08.2021.godine do 24.09.2021.godine, u  kojoj se navodi da je u pomenutom periodu zabilježen manji broj pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra.

Na današnjoj sjednici Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde pored Poslovnika o radu štaba, usvojio je i Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području našeg kantona te program o izmjenama i dopunama Programa utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK Goražde i Plan korištenja sredstava prikupljenih od posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.