• OBJAVLJENO: 09.02.2006.
Održan sastanak sa predsjednicima udruženja boračkih populacija s područja BPK Goražde
Prioritet dat implementaciji Zakona o dopunskim pravima boraca u skladu s raspoloživim sredstvima


Premijer BPK Goražde Nazif Uruči upriličio je 09.02.2006. godine sastanak za predsjednike udruženja boračkih populacija s područja BPK Goražde. Tako su pored ministra za boračka pitanja Nermane Sofović, ovom sastanku prisustvovali i predsjednik Udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznjanja Rizo Dacić, predsjednik Udruženja demobilisanih boraca Dževad Terović, predsjednik Saveza RVI Jusuf Tutić, te predsjednik Udruženja porodica šehida i poginulih boraca Ahmed Hubjer.

Cilj sastanka bio je da se predstave planovi ovih udruženja koje treba realizovati u toku ove godine, ali i razgovor o problemima u radu ovih udruženja, prvenstveno onih finansijske prirode.

Predsjednici svih udruženja ovom prilikom čestitali su premijeru Uručiju na novoizabranoj funkciji, te je svaki od njih u kratkim crtama iznio glavne probleme u funkcionisanju pomenutih udruženja.

Tako je Predsjednik Udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja kao prioritet u ovoj godini izdvojio projekt pružanja psihološko-socijalne pomoći pripadnicima boračkih populacija, za koji je ovo Udruženje već apliciralo kod Ministarstva za boračka pitanja, te zahvalio Vladi Kantona na njenoj dosadašnjoj pomoći koja, kako je naglašeno, nije dovoljna, ali je u prethodnom periodu isplaćivana redovno.

Predsjednik Udruženja demobilisanih boraca također je naglasio postojanje uglavnom korektne saradnje sa Vladom Kantona, te podijelio mišljenje ostalih kolega da novčana sredstva, koja Kanton isplaćuje u redovnim mjesečnim tranšama ovim udruženjima, nisu dovoljna za njihovo normalno funkcionisanje. Između ostalih stvari kojima je potrebno posvetiti pažnju kada su u pitanju demobilisani borci je Projekt izrade baze podataka o demobilisanim borcima, kako bi ovo Udruženje, ali i institucije vlasti, imali ažurirane podatke o statusu demobilisanih boraca, u cilju što pravednije raspodjele pomoći ovoj kategoriji stanovništva. Pored ovoga, istaknut je i gorući problem ovog Udruženja, a to je problem zapošljavanja demobilisanih boraca.
Pored redovne pomoći, Savez RVI BPK Goražde u ovoj godini od kantonalne Vlade očekuje da podrži njihov Projekt besplatnog prevoza pripadnika boračkih populacija na relaciji Goražde-Sarajevo koji je imao podršku Vlade i u ranijem periodu. Inače, to je 30.000 KM vrijedan projekt od kojeg korist ima oko 2000 pripadnika boračkih populacija na godišnjem nivou.
Predsjednik Udruženja porodica šehida i poginulih boraca ovom prilikom nije iznio nikakve posebne primjedbe u saradnji sa Vladom, ali je naglasio potrebu češćeg održavanja ovakvog sastanka.
Ministar za boračka pitanja, Nermana Sofović upoznala je prisutne da je ovo ministarstvo sačinilo Program utroška sredstava za kategorije boračkih populacija u ovoj godini, jer je to jedini način na koji se sredstva iz Budžeta mogu koristiti. Također je naglašeno da će ovo ministarstvo, u skladu sa rasploživim budžetskim sredstvima, finansijski podržati sve projekte na koje su apliciarala ova udruženja.
Ističući da će se ovakvi sastanci održavati kada se za to ukaže potreba, Premijer Kantona takođe je rekao da realizacija projekata boračkih populacija i implemntacija Zakona o dopunskim pravima boraca ne ovise samo o kantonalnom budžetu, nego i drugim mogućim izvorima finansiranja, te racionalnom korištenju postojećih sredstava.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.