• OBJAVLJENO: 19.11.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas održala 109. redovnu sjednicu
Utvrđen Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 109. redovnoj sjednici razmatrala je Plan i program mjera Ministarstva za finansije za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostatka u finansijskim izvještajima Budžeta BPK-a Goražde za 2020.godinu utvrđenih izvršenom revizijom od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH . Nakon razmatranja, ovaj program je usvojen te upućen Uredu za reviziju institucija u Federaciji BiH i budžetskim korisnicima.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području BPK-a Goražde koji je upućen Skupštini BPK- a usvajanje.

Saglasnost Vlade dobio je Sporazum o osnivanju, organizovanju i funkcionisanju Zajedničkog operativnog centra civilne zaštite u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a premijerka BPK da ovaj sporazum u ime Vlade potpiše sa Gradom Goražde i općinama Foča i Pale u Federaciji BiH.  Njegovim potpisivanjem, kako je istaknuto, stvaraju se pretpostavke za organizaciju neprekidnog rada Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite kao i efikasniji rad u slučajevima prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona.

Nakon razmatranja, primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije  za oktobar ove godine, koju karakteriše zadovoljavajuća bezbjedonosna situacija, smanjenje broja prekršaja te povećanje broja krivičnih djela i saobraćajnih nesreća.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje. Njegovim donošenjem obezbjeđuje se veći nivo pravičnosti predmetnog prava utvrđenog u Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, pri čemu se uvode novi mehanizmi na osnovu kojih se na banjsko-klimatsko liječenje upućuju korisnici kojima je to stvarno potrebno u cilju poboljšanja zdravstvenog stanja.

Odobreni su tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i novčana sredstava za rad  boračkih udruženja, za oktobar ove godine.

Vlada je usvojila i odluke o odobravanju zahtjeva i projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji su aplicirali na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava planiranih za finansiranje/sufinansiranje zahtjeva i projekata od značaja za BPK Goražde, po Programu utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda- Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton). Ukupna sredstva od 30.000 KM dodijeljena su JU Zavod za javno zdravstvo za zahtjeve koji se odnose na nabavku briseva sa transportnim medijem za uzorkovanje materijala u svrhu laboratorijske izolacije korona virusa, nabavku vakcina za sezonsku gripu i zdravstveno-promotivne aktivnosti vakcinacije protiv COVID-a 19, te za sufinansiranje i finansiranje projekata “Analiza zdravstvenog stanja stanovništva i zdravstvene zaštite“ i „Nadzor nad provedbom obaveznih imunizacija na području BPK Goražde u 2021.godini“.

Ministar unutrašnjih poslova informisao je Vladu da su pripadnici Uprave policije u proteklih mjesec dana vršeći nadzor nad licima koja su u izolaciji zbog infekcije korona virusa posjetili 108 domaćinstava te da nisu registrovali nijedan slučaj kršenja mjera izolacije.

Na sjednici je razgovarano i o novim epidemiološkim mjerama Vlade Federacije BiH i obavezama kantona vezanim za uvođenje obavezne CTP potvrde i QR- koda s ciljem sprječavanja širenja pandemije CODID -19-a. Nadležna ministarstva zadužena su da izvrše sve potrebne pripreme kako bi Vlada na nekoj od narednih sjednica podijelila konkretna zaduženja vezana za izradu jedinstvene elektronske baze podataka i provođenje ostalih mjera. Prema epidemiološkoj situaciji, na području našeg kantona trenutno je 47 aktivno zaraženih osoba, 7 na bolničkom liječenju, a 118 osoba u izolaciji. S prvom dozom vakcinisano je više od 8000 lica te smo prema broju vakcinisanih drugi kantom u Federaciji, odmah iza Sarajevskog kantona.

S ciljem stvaranja pretpostavki za normalan rad i finansiranje budućeg Hemodijaliznog centra, te pokrivanja njihovih troškova do ekonomske samodrživosti, Vlada je na prijedlog resornog ministra formirala Komisiju čiji zadatak je da u roku od sedam dana napravi analizu stvarnih troškova Hemodijaliznog centra i o tome informiše Vladu.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona stavila je van snage Odluku o visini naknade za redovno održavanje i upravljanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada budući da je prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova zgrade i uređaja donošenje nove odluke u nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde odobrena je isporuka 1.000 litara lož ulja.

Za nabavku stalnih sredstava, izradu projektne dokumentacije za Sistem profesionalne radio komunikacije i operativnog centra za potrebe civilne zaštite, Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu BPK-a Goražde  odobreno je 7.000 KM.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost za provođenje oglasne procedure za izbor i imenovanje Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te usvojila Program i Finansijski plan obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti BiH.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.