• OBJAVLJENO: 15.02.2006.
Nizom press konferencija Vlada BPK-a Goražde predstaviće svoj program rada u 2006. godini
Program rada predstavilo Ministarstvo za privredu

U namjeri da se javnosti predstavi nedavno usvojeni Program rada Vlade BPK-a Goražde za 2006.godinu, Služba za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovala je press konferencije na kojima će u narednih sedam dana kantonalni ministri i njihovi najbliži saradnici predstaviti programe svojih ministarstava.

Prvu takvu press konferenciju održao je 15.02.2006. godine, ministar za privredu Ferid Bučo, koji je zajedno sa načelnicima sektora i direktorima direkcija, predstavio program rada kantonalnog Ministarstva za privredu za 2006. godinu.

„U granicama skromnog budžeta ovog ministarstva od 1.142.660,00 KM nije ni moguće govoriti o nekoj razvojnoj kompomenti, već o održavanju postojećeg stanja,“- istakao je ministar Bučo, koji je naglasio da će prioritet ovog ministarstva biti aktivnosti na dovođenju stranih investicija u kanton, pomoć privrednicima za pokretanje starih i novih linija i za otvaranje novih radnih mjesta, jačanje voćarstva, podrška malim i srednjih preduzećima, zapošljavanje mladih, izvoz, te prilagođavanje tržištu Evropske Unije. Prioritet je i cjelovita rekonstrukcija dvije ulice u centru grada Goražda: ulice „Zaima Imamovića“ i ulice „Ruždije Islamagića“, a značajno je i stimulisanje poljoprivredne proizvodnje, koje će ove godine, zahvaljujući najavljenoj pomoći federalnog Ministarstva za poljoprivredu od 400.000,00 KM biti daleko značajnije nego ranijih godina.

U 2006. godini biće nastavljene aktivnosti na dodjeli koncesija, posebno za hidroenergetske resurse ovog kantona, kao i na realizaciji dvije značajne manifestacije koje organizuje ovo ministarstvo, a riječ je o „Danima jabuke“ i „Smotri priplodnih životinja“.

Prema riječima ministra Buča, glavna aktivnost u narednom periodu biće i osnivanje Obrtničke komore, za što su već izvršene određene pripreme, a za par dana biće potpisan i Sporazum između Vlade BPK-a Goražde, Udruženja poslodavaca BPK-a i Saveza samostalnih sindikata BPK-a o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čiji je cilj vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u području ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacija i zaštita ekonomskih i socijalnih prava, odnosno, interesa zaposlenika i poslodavaca, razvijanje sistema kolektivnog pregovaranja i zaključivanja i primjena kolektivnih ugovora.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.