• OBJAVLJENO: 16.02.2006.
Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za finansije predstavili programe rada za ovu godinu
Nastavak starih i realizacija novih projekata

Svoje programe rada za 2006. godinu na konferenciji za novinare 16.02.2006. godine predstavili su Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo za finansije .

Prema riječima ministrice za boračka pitanja Nermane Sofović, rad Ministarstva za boračka pitanja u 2006. godini baziraće se na implementaciji osnovnih prava boraca sadržanih u federalnom Zakonu o pravima boraca, kao i na implementaciji kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca, kojim su regulisana njihova dopunska prava.

Pored toga, i u ovoj godini biće nastavljena vrlo dobra saradnja ovog ministarstva sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo, federalnim Ministarstvom za boračka pitanja, kao i sa Fondom kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca.
S ciljem poboljšanja statusa boraca na području BPK-a Goražde Ministarstvo za boračka pitanja apliciralo je prema ovim subjektima šest projekata, od kojih izdvajamo: projekt pomoći održivom povratku, projekt bespovratne pomoći borcima i članovima njihovih porodica, (domicilnom stanovništvu koje je do sada nije bilo obuhvaćeno sličnim projektima pomoći) i projekt uređenja šehidskih mezarja, koji je upućen Fondu Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca.

Značajno je napomenuti da kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja u 2006. godini planira uraditi projekt izgradnje još jedne zgrade za pripadnike boračkih populacija ( u pripremi je aplikacija za dodjelu građevinskog zemljišta), te da će nastaviti sa projektom udruživanja sredstava sa bankama s ciljem dodjele dugoročnih stambenih kredita za rješavanje stambenih problema boraca i članova njihovih porodica.

Program rada Ministarstva za finansije predstavio je ministar Milenko Grujić, koji je pored svakodnevnih radnih zadataka ovog ministarstva, malo više govorio o novom Zakonu o pripadnosti javnih prihoda, te o posljedicama koje njegovo konačno neusvajanje donosi Bosansko-podrinjskom kantonu i svim kantonima u Federaciji BiH. On je uprkos trenutnoj krizi, izrazio svoj optimizam kad je riječ o stabilizaciji budžeta BPK-a Goražde i naglasio da je ova Vlada pokazala da se može uspješno izvući iz obaveza koje je imala na početku 2003. godine, a što najbolje potvrđuje 100% likvidnost i potpuna stabilizacija budžeta. Ministar Grujić očekuje pozitivne efekte PDV-a po budžet kantona, a kad je riječ o projektima koje je ovo ministarstvo apliciralo prema Federaciji i drugim kantonima izdvajamo: finansiranje uvođenja trezorskog, centraliziranog obračuna isplaće plaća budžetskim korisnicima na području kantona, finansiranje projekta održavanja računarske opreme i pružanja informatičkih usluga, projekt sanacije obaveza BPK-a Goražde iz prethodnih godina, kao i otplata obaveza po kreditnim zaduženjima kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.