• OBJAVLJENO: 10.01.2022.
Sa menadžmentom zdravstvenih ustanova potpisani ugovori o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje specijalizacija doktora medicine
Za specijalizacije u 2021. godini izdvojeno 80.000 KM, a u 2022.godini za ovu namjenu planirano 100.000 KM

Ugovore o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje specijalizacija doktora medicine, sa menadžmentom JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, Doma zdravlja „Isak Samokovilja“ u Goraždu te Doma zdravlja „Ustikolina“ potpisali su danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Za ove namjene, iz budžeta BPK Goražde za 2021.godinu izdvojena su finansijska sredstva u iznosu od 80.000 KM, a sufinansirat će se ukupno devet specijalizacija doktora medicine. Iznos od 59.000 KM odobren je JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, za sufinansiranje specijalizacija iz oblasti anesteziologije sa reanimacijom, pedijatrije sa neonatologijom, neurologije, urologije, ginekologije i opstetricije te kliničke radiologije. Po prvi put, podržano je sufinansiranje specijalizacija i u domovima zdravlja na području BPK Goražde. JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ Goražde odobren je iznos od 14.000 KM za sufinansiranje troškova specijalizacija iz oblasti pedijatrije, pneumoftiziologije i porodične medicine, dok je 7.000 KM odobreno JU Dom zdravlja „Ustikolina“ za troškove jedne specijalizacije doktora medicine iz oblasti porodične medicine.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, intencija Vlade BPK Goražde, još od 2019. godine,  jeste jačanje kapaciteta javnih zdravstvnih ustanova na području našeg kantona kako bi građani BPK Goražde imali bolju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

„U prethodnom periodu, Vlada BPK Goražde izdvojila je značajna finansijska sredstva za nabavku prijeko neophodne medicinske opreme, a u protekloj budžetskoj godini izdvojen je najveći iznos do sada za usavršavanje doktora medicine, odnosno za sufinansiranje neophodnih specijalizacija. S obzirom da smo prepoznali značaj jačanja kadrovskih  kapaciteta,  u budžetu za 2022. godinu za ove namjene predvidjeli smo finansijska sredstva u iznosu od 100.000 KM, kako bismo obezbijedili nedostatak ljekara specijalista s kojim se suočavaju zdravstvene ustanove na području našeg kantona.  Javne zdravstvene ustanove sa specijalizantima će potpisati  ugovore o međusobnim pravima i obavezama, a mi se nadamo da  nećemo imati slučajeva da se specijalizanti ne vrate u onu ustanovu koja je finansirala njihovu specijalizaciju“-nakon potpisivanja ugovora kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ovom prilikom sugerisano je da se u skladu s pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast prioritetno da prilika za stručno usavršavanje mladim Goraždanima, jer prema podacima, dosta je mladih ljudi s prostora BPK Goražde završilo medicinski fakultet i vratilo se da radi u zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde.

Uz činjenicu da su u budžetu za 2022.godinu planirana sredstva za ove namjene, kako je ovom prilikom kazao resorni ministar Eniz Halilović, u narednom periodu očekuju se novi javni pozivi zdravstvenih ustanova za potrebe stručnog usavršavanja doktora medicine s obzirom na nedostatak ljekara specijalista.

Riječi zahvalnosti Vladi i resornom ministarstvu ovom prilikom uputio je i menadžment zdravstvenih ustanova ističući značaj podrške, posebno prema domovima zdravlja, s obzirom da su po prvi put dobili podršku i da troškove neće snositi sami.

„Ovo je prvi put da troškove specijalizacija ne snosimo u potpunosti sami, već ovaj put imamo podršku i Vlade BPK Goražde za dio troškova specijalizacija za 2021. Značajna podrška je iznos od 14.000 KM koliko je predviđeno za troškove za 2021. godinu, a sredstva će biti utrošena za troškove tri doktora medicine na specijalizaciji“-o značaju podrške kazao je direktor JU Dom zdravlja „Isak Samokovlija“ Goražde  Edin Čengić.

Da je podrška veoma bitna, kazuje i direktor JU Dom zdravlja „Ustikolina“ Alija Begović.

„Prvi put od osnivanja Doma zdravlja“Ustikolina“ u općini Foča u FBiH, dakle, odmah poslije reintegracije je da imamo imamo jednog ljekara na  specijalizaciji. Radi se o specijalizaciji iz porodične medicine jer to je nešto što je najpotrebnije, a ujedno i odlična prilika da imamo jednog ljekara koji će tu biti duže i koji će pratiti porodice i biti ono što porodična medicina i predstavlja. Želim se zahvaliti prije svega premijerki, resornom ministru koji su nas podržali i razumjeli i drago mi je da se osjeti da se vodi zdravstvena politika, a ne samo zdravstvena zaštita, a vidljivo je i to da Vlada i resorno ministarstvo u posljednjih par godina aktivno učestvuju u kreiranju zdravstvenog sistema na području BPK Goražde“-riječi su direktora Begovića.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.