• OBJAVLJENO: 20.01.2022.
Kantonalni štab civilne zaštite BPK-a Goražde danas održao 26.redovnu sjednicu
Usvojen Program rada Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde za 2022.godinu

Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 25.redovne i 1. vanredne  sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Kako su članovi Štaba na sjednici  informisani, na području našeg kantona došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije, uzimajući u obzir podatak da je 293 aktvno zaražene osobe koronavirusom. Na bolničkom liječenju nalazi se 26 osoba i to 23 u  Univerzitetsko Kliničkom centru Sarajevo, dok se tri osobe nalaze na liječenju u JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde.

Na sjednici je razmatrana i Informacija o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period 10.12.2021-12.01.2022.godine. Kako se navodi u informaciji, u pomenutom periodu zabilježen je manji broj pojava opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Između ostalog, u navedenom periodu zabilježene su dvije pojave požara na privatnim, stambenim objektima koji su brzom intervencijom Profesionalne vatrogasne jedinice lokalizvani, ali je evidentna materijalna šteta.

Razmatran je, a potom i usvojen, Program rada Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde za 2022.godinu, koji će biti upućen u dalju proceduru prema Vladi BPK Goražde.

Do kraja zasjedanja, Kantonalni štab civilne zaštite utvrdio je Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrada Federalnog štaba civilne zaštite.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.