• OBJAVLJENO: 21.01.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 119. redovnu sjednicu
Utvrđen koeficijent za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima za budžetsku 2022.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 119.sjednici razmatrala je epidemiološku situaciju na području našeg kantona, a tim u vezi i zaključke i preporuke s posljednje sjednice Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Na osnovu trenutne epidemiološke situacije koja se temelji na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata koji koriste respirator i kiseoničku podršku i raspoloživosti svih resusra u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.). Vlada BPK  naložila je svim nadležnim institucijama. privrednim i poslovnim subjekatima, tržnim centrima i prodavnicama, ugostiteljskim objektima, javnom prijevozu građana, obrazovnim ustanovama, sportskim klubovima, nadležnim inspekcijskim tijelima, nadležnoj upravi policije strogo poštivanje i provođenje izdatih naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se, između ostalih, odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski i držanje dinstance u zatvorenom prostoru, ograničen broja osoba na 30 u zatvorenom, a 100 na otvorenom prostoru, te obavezno obezbjeđenje COVID redara u navedenim objektima. Također, sve institucije zadužene su da izvrše dodatnu dezinfekciju svojih objekata, posebno proizvodnih.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove naložen je pojačan inspekcijski nadzor i obavezno poduzimanje zakonom predviđenih mjera protiv onih za koje se utvrdi da ne poštuju federalne i kantonalne naredbc, a svim zdravstvenim ustanovama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da redovno revidiraju svoje krizne planove u skladu s cpidemiološkom situacijom, kao i da se pridržavaju svojih kriznih planova pripravnosti i protokola liječenja COVID pozitivnih osoba, uz obavezno poštivanje puta pacijenta.

Vlada BPK  je od menadžmenta JU Dom zdravlja „Dr. Isak Samokovlija“ Goražde zatražila da obezbijedi pulmologa s punim radnim vremenom, a sredstva za njegov rad od Zavoda zdravstvenog osiguranja. Od ove zdravstvene ustanove, takođe je zatraženo da pojača rad mobilnih timova kako bi se smanjilo nepotrebno kretanje COVID pozitivnih osoba i kršenje Zakonom propisane kućne izolacije. S ciljem smanjenja pritiska pacijenata na jedinu Covid ambulantu i dužinu čekanja, Vlada je naložila Domu zdravlja „Isak Samokovlija“ da stavi u funkciju još jednu COVID ambulantu.

Za potrebe zagrijavanja izolatorija za liječenje COVID pacijenata u bivšem Đačkom domu, Kantonalnoj bolnici odobreno je  2,1 tona peleta iz Direkcije robnih rezervi, te 1000 litara lož ulja za zagrijavanje prostorija Doma za stara i iznemogla lica.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici usvojila je Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim borcima za budžetsku 2022.godinu, u iznosu od 0,80. Na osnovu ovog koeficijenta  ( 4 KM po mjesecu učešća u oružanim snagama) i utvrđenog broja mjeseci provedenih u Oružanim snagama utvrdit će se visina mjesečnih novčanih primanja ličnih naknada korisnika prava na mjesečnu novčanu egzistencijalnu naknadu, u skladu sa odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde. Za ostvarivanje ovog prava za otprilike 330 korisnika u ovoj godini potrebno je obezbijediti 744.000 KM na godišnjem,  odnosno 62.000 KM na mjesečnom nivou, pod uslovom da jedan mjesec učešća u Oružanim snagama ARBiH iznosi 4 KM kako je utvrđeno ovom odlukom, stoji u obrazloženju .

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je takođe usvojila odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijima za odobravanje jednokratne novčane pomoći za socijalne potrebe branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde. Prena obrazloženju resornog ministra, u novom Pravilniku izbrisan je uslov za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za zadovoljenje socijalnih potreba, odnosno dokaz da podnosilac zahtjeva ne posjeduje motorno vozilo, a mijenja se i propisana visina sredstava koja se može odobriti za jednokratnu pomoć koja sada iznosi 30 %, umjesto 22% prosječćne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH u prethodnoj godini.

Nakon što je saglasnost Vlade dobio Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2022.godinu, sa ekonomskog koda- Tekući transferi pojedincima-zdravstveno osiguranje u iznosu od 30.000 KM, Vlada je usvojila Odluku o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku, te utvrdila prijedlog Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK-a Goražde, koja je u upućena Skupštini BPK na davanje saglasnosti.

Nakon razmatranja, k znanju su primljene informacije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za prošlu godinu i mjesec decembar prošle godine. Stanje sigurnosti na području našeg kantona u 2021. godini u odnosu na 2020.godinu, kako stoji u izvještaju, karakteriše smanjenje registrovanih krivičnih djela za 3, smanjenje broja prekršaja za 42, kao i povećanje broja saobraćajnih nesreća za 77. Ukupna rasvijetljenost krivičnih djela iz ovog perioda je 80,25 %. S ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti koje je ocijenjeno zadovoljavajuće, prema riječima resornog ministra, sačinjen je posebni operativni plan rada na suzbijanju i otkrivanju počinilaca izvršenih krivičnih djela krađa i teških krađa i suzbijanja zloputrebe opojnih droga, kao i poseban operativni plan rada iz oblasti autokriminala. Također, pojačat će se prisustvo policijskih patrola na mjestima gdje je najčešće dolazilo do narušavanja javnog reda i mira i kontrola radnog vremena ugostiteljskih objekata, a s ciljem poboljšanja stanja sigurnosti saobraćaja, sprovest će se posebne akcije na kontroli saobraćaja, s akcentom na brzinu kretanja motonih vozila, nepropisno preticanje vozila, vožnju pod djejstvom alkohola itd.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je saglasnost za potpisivanje međuvlasničkih ugovora za stanove koji se nalaze u ulicama 1. Drinske brigade broj:15 i 17 u Vitkovićima, Maršala Tita br. 3,11,19 u Goraždu i Jusufa Duhovića broj 3 u Goraždu, a koji su u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na osnovu dopisa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je zadužila Ministarstvo za urbanizam da pripremi mišljenje o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH te ga dostavi Vladi na razmatranje.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala člana Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde, a Direkcija robnih rezervi dobila je saglasnost da izvrši nabavku 20.000 litara lož ulja i 50,4 tona drvene peleti za zagrijavanje prostorija kantonalnih institucija.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.