• OBJAVLJENO: 07.02.2022.
Sastanak premijerke BPK Goražde sa članom Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH
Razgovarano o što boljem pozicioniranju Bosansko-podrinjskog kantona kroz novi prijedlog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH

S ciljem što boljeg pozicioniranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kroz novi prijedlog Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća sastala se danas  sa članom Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koji je ujedno i član Radne grupe za izradu metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH Dževadom Adžemom, a sastanku je prisustvovao i član radne grupe ispred Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Elmir Pilav, glavni budžetski inspektor u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona

Kako je rečeno na sastanku, zadatak radne grupe je izrada metodologije pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH u skladu sa ustavnim nadležnostima svih nivoa vlasti, poštujući principe transparentnosti, pravičnosti i ravnopravnosti, a koja će biti osnov za izradu novog propisa o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH.

Radna grupa će u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 180 dana, izraditi metodologiju pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na osnovu smjernica Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Odbora za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Doma naroda Parlamenta FBiH i u tom pravcu opredjeljenje je da propis o pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u Federaciji BiH bude kako socijalnog, tako i ekonomskog i socio-ekonomskog karaktera.

„Smatramo da je jako bitno da se donese jedan bolji i pravedniji  zakon koji će biti po mjeri svih kantona, a koji će prije svega održavati jednu fiskalnu stabilnost i solidarnost između kantona unutar FBiH , te smo mišljenja da trebamo ići u tom pravcu kako bi svi kantoni mogli s tim prihodima servisirati ustavne nadležnosti  koje su ispred njih, pa tako i Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Mi već duži niz godina sa nivoa našeg kantona iniciramo i apeliramo da trenutni zakon o raspodjeli javnih prihoda, s onim kriterijima koji su navedeni, više nije primjenjiv te da treba doći do izmjena kako bi se osiguralo dovoljno finansijskih sredstava u budžetu BPK Goražde“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Da je nepravedna raspodjela javnih prihoda kroz postojeće zakonsko rješenje prema Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde mišljenja je i član Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku predstavničkog doma Parlamenta FBiH Dževad Adžem. Prema njegovim riječima, u narednih šest mjeseci neophodno je zauzeti stav koji bi u konačnici rezultirao pravednijom raspodjelom javnih prihoda kada je u pitanju Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

„ Novi zakon nije samo raspodjela javnih prihoda, to je politički akt o kojem će Vlada FBiH i Parlament odlučiti da li će neki prostori opstati i da li će se neki razvijati na račun drugih kantona. Naše mišljenje je da je nophodno zauzeti stav apsolutne primjene principa fiskalnog federalizma,  a to znači da svi nivoi vlasti ispod federalnog nivoa vlasti, za sve nadležnosti moraju imati dovoljno izvornih prihoda. Evidentno je da se sve manje sredine nalaze u procesu migracija unutar FBiH i svako gubljenje stanovništva sa ovih prostora inicira i manjom raspodjelom javnih prihoda, te iz tog razloga smatramo da bi dosadašnji kriteriji trebali biti isključeni kako bi se riješilo jedno od  najvažnijih pitanja za opstanak i  dalji razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“-ističe Adžem.

Dodao je da smatra da Bosansko-podrinjski kantona Goražde prilikom raspodjele javnih prihoda sigurno neće doći u poziciju da izgubi ponder 1,8 te pozvao sve predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti BPK Goražde da aktivno uzmu učešće u procesu izrade novog zakonskog rješenja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.