• OBJAVLJENO: 21.02.2006.
Program rada kantonalnog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
Veća pažnja zaštiti okoliša!

Program rada kantonalnog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline za 2006. godinu novinarima je 21.02.2006.godine predstavio i resorni ministar Vladimir Nedimović.
Aktivnosti ovog ministarstva, prema riječima ministra Nedimovića, biće na donošenju novog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama, te Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja. Planirano je i donošenje dokumenata prostornog uređenja iz nadležnosti kantona i pomoć lokalnim organima oko donošenja prostorno-planske dokumentacije iz njihove nadležnosti.
Takođe, radiće se na donošenju podzakonskih propisa potrebnih za provođenje zakona koji su na snazi i koji će biti predloženi, a iz nadležnosti su ovog ministarstva.
“Ukoliko budemo sigurni u potrebu i obavezu za donošenje kantonalnih zakona iz oblasti zaštite okoline, nastavićemo donošenje ostalih zakona iz ove oblasti iz takozvanog, seta zakona o zaštiti okoline”- naglasio je ministar Nedimović. Inače, kad je riječ o zaštiti okoline, aktivnosti Ministarstva za urbanizam u ovoj oblasti u 2006. godini biće usmjereni na:

1. Kadrovsko jačanje Ministarstva u oblasti zaštite okoliša;
2. Učestvovanje u aktivnostima realizacije projekta izgradnje regionalne sanitarne deponije u Goraždu, a što podrazumijeva:

  • učestvovanje u aktivnostima procjene uticaja na okoliš,
  • praćenje i učestvovanje u izradi Studije o procjeni uticaja na okoliš
  • učešće u izradi građevinskih dozvola i projekata objekata regionalne
    sanitarne deponije;

3. Izrada Elaborata o sanitarnim zaštitnim zonama postrojenja pitke vode ;
4. Izrada projekta uklapanja sistema kanalizacione mreže naselja Vitkovića u sistem kanalizacione mreže grada Goražda;
5. Revizija postojećeg projekta rješavanja otpadnih voda grada Goražda u smislu usklađivanja sa postojećim zakonima o zaštiti okoliša;
6. Organizovanje učešća javnosti u sve projekte za koje je potrebna procjena uticaja na okoliš;
7. Aktivno učestvovanje u raspravi o upoznavanju građanstva sa procjenom uticaja na okoliš i sa Studijama uticaja na okoliš regionalne sanitarne deponije u naselju Zupčići;
8. Kontinuirani rad na očuvanju kvaliteta okoliša i njegovo unaprijeđenje;
9. Izrada provedbenih akata radi provođenja procedure uticaja na okolinu u funkciji izdvajanja okolinskih dozvola;
10. Aktivnosti na izradi registra o postrojenjima koja značajno zagađuju okolinu;
11. Uspostavljanje saradnje sa obrazovnim institucijama i preduzimanje zajedničkih aktivnosti u cilju edukacije i unapređenja ekološke svijesti;
12. Podržavanje svake aktivnosti u vezi zaštite i unapređenje okoliša kao što su: predavanja, kvizovi, literarni radovi i slično.

Obavljajući poslove i radne zadatke utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Kantonalni stambeni fond za izgradnju stanova za lica u stanju stambene potrebe tokom 2006. godine planira vršiti slijedeće aktivnosti:

1. U cilju efikasnijeg i kvalitetnijeg rada Upravitelja na održavanju stambenog fonda uradiće se kvalitetniji zakonski osnov kroz izradu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, kao i pratećih pravilnika na implementaciji pomenutog Zakona.
2. Izrada akta kojim bi se regulisao budući status novosagrađenih potkrovnih stanova koji su trenutno u funkciji alternativnog smještaja (potkrovni stanovi M. Tita, Vitkovići).
3. Planiranje, projektovanje i druge Zakonom o javnoj nabavci utvrđene poslove sa ciljem nove stanogradnje. Finansijski osnov činit će prikupljena sredstva ostvarena prodajom stanova boračkoj populaciji, kao i prodaja stanova ostvarena implementacijom Zakona o povratu, dodjeli i prodaji stanova.
4. Pripremne radnje, kao i stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom stambeno-poslovnih zgrada i druge infrastrukture, gdje se u funkciji investitora javlja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
5. Stručno-administrativne poslove na obezbjeđenju upotrebne dozvole za novosagrađene objekte u cilju njihovog dovođenja krajnjoj namjeni.

Realizacija programa rada Kantonalnog stambenog fonda, kako je istaknuto, u dobroj mjeri zavisiće od finansijske podrške Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prema planiranim aktivnostima.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.