• OBJAVLJENO: 22.02.2006.
Javnosti predstavljen Program rada Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde
Bezbjednost građana na prvom mjestu!


Press konferencijom u organizaciji Službe za odnose sa javnošću BPK-a Goražde održanom 22.02.2006.godine, na kojoj je predstavljen program rada Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde, završeno je predstavljanje javnosti Programa rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i ministarstava u njenom sastavu za 2006. godinu.
Program rada Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde na ovoj press konferenciji predstavili su resorni ministar Nusret Sipović i njegovi saradnici: sekretar Nermin Džambegović i načelnici sektora i uprava policije: Predrag Bogunić, Sabiha Terović i Nerma Omanović.

Tri organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko – podrinjskog kantona Goražde : Kabinet Ministarstva, Uprava za policiju i Uprava za administraciju i podršku svojim radom nastojat će i u 2006.godini zadržati visok stepen opšte bezbjednosne situacije u ovom Kantonu, a prema riječima ministra Nusreta Sipovića, takođe će se nastaviti sa daljim osposobljavanjem ovog Ministarstva sa materijalno-tehničkim sredstvima neophodnim za uspješan rad i djelovanje.
U KMUP-u trenutno ima 164 ovlaštenih pozicija, ali zbog nedavnih prelazaka u druge agencije za sprovođenje zakona, sve pozicije u ovom momentu nisu popunjene. U Administraciji i podršci je uposleno 75 službenika.
Shodno sačinjenom strateškom planu rada za naredne tri godine s ciljem izvršavanja poslova i zadataka iz nadležnosti, a u skladu sa zakonskim propisima, kodeksu profesionalnog ponašanja i dostizanju međunarodnih i evropskih standarda i principa, primjenom nove unutrašnje organizacije i drugih donesenih normativnih akata, te dobijanju podrške i povjerenja javnosti, rad službenika MUP-a biće usmjeren na metode moderne profesionalne policijske organizacije i davanja usluga građanima.
Prioritet službenika policije biće zaštita života i imovine svih građana, prevencija od kriminala, očuvanje javnog reda i mira, bezbjednost saobraćaja, javnost u radu, a što zahtjeva maksimalno zalaganje i upornost službenika policije kako bi dostigli visok nivo profesionalizma.
Obzirom na naprijed navedene okolnosti, osnovni pravci i aktivnosti policijskih službenika MUP-a biće usmjereni na:

1. Praćenje i analiziranje stanja javnog reda i mira i blagovremeno preduzimanje
preventivnih i drugih mjera u cilju održavanja povoljnog bezbjednosnog stanja;
2. Praćenje i suzbijanje svih vrsta kriminala, te operativni rad na rasvjetljavanju
počinjenih krivičnih djela ;
3. Kontrolu i regulisanje saobraćaja u cilju prevencije saobraćajnih nezgoda i
maksimalne bezbjednosti učesnika u saobraćaju, te rad na otkrivanju i
ometanju kriminalnog korištenja puteva;
4. Saradnja sa zajednicom na principima partnerstva kao jedan od prioriteta u
načinu rada policije na terenu;
5. Kontinuiranu kontrolu rada službenika policije u cilju edukacije i izvršavanja
službenih zadataka sa maksimalnim standardima profesionalizma;
6. Pružanju pomoći-asistencija po zahtjevima državnih organa i organizacija javnih
ovlaštenja, a u skladu sa zakonskim ovlaštenjima;
7. Stručno osposobljavanje i usavršavnje službenika MUP-a sa ciljem ovladavanja
novim saznanjima i tehnikama u borbi protiv kriminala i zaštite lične i
imovinske sigurnosti građana, kvalitetnog pružanja usluga i dobijanja
povjerenja javnosti;
8. Profesionalno i kvalitetno pružanje usluga građanima iz oblasti upravno-pravnih
poslova;
9. Saradnju sa drugim organima, preduzećima, međunarodnim organizacijama i td.

U narednom periodu Sektor za administraciju radiće na usklađivanju i implementaciji postojećih normativnih akata sa zakonima koji su na snazi.
Na osnovu Uputstva Direkcije CIPS-a, do 01.03.2006.godine formiraće se baza podataka o vozilima, koja će služiti kao osnovna baza na osnovu koje će ići faza implementacije CIPS projekta vezana za saobraćaj.
Implementacija projekta saobraćaja u okviru CIPS projekta, prema riječima gospođe Sabihe Terović, trebala bi da počne od polovine 2006.godine.
Pored ovih prioriteta, osnovni zadaci su redovna procedura izdavanja ličnih dokumenata, provođenje zakona iz nadležnosti službi i praćenje propisa, vođenje službenih evidencija, izrada izvještaja, izdavanje uvjerenja na osnovu službenih evidencija i ostali poslovi po ovlaštenju dati zakonima i smjernicama neposrednog rukovodioca.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.