• OBJAVLJENO: 28.04.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 130. redovnu sjednicu
Data saglasnost na potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta “Monografija opsade i odbrane Goražda 1992-1995., s posebnim fokusom na počinjene zločine”

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 130.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona za potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta “Monografija opsade i odbrane Goražda 1992-1995., s posebnim fokusom na počinjene zločine”. Potpisivanjem ovog sporazuma sa Gradom Goražde i Fondacijom “Istina za Goražde”, koji je sastavni dio obilježavanja Dana otpora, Vlada se obavezala da će u 50 postotnom iznosu finansirati realizaciju ovog značajnog projekta, te iskazala svoju odlučnost u dokazivanju istine o karakteru odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995.godina i opredjeljenost da zajedničkim naporima da doprinos objektivnom i naučnom prikupljanju historijske građe o dešavanjima u Goraždu i istočnoj Bosni tokom posljednje agresije.

Nakon utvrđivanja, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objeka “Lamela L” u Goraždu, procijenjene vrijednosti oko 2.700.000 KM. Kako je istaknuto, realizacijom ovog projekta unaprjeđuju se uslovi stanovanja građana i očuvanje i unaprjeđenje vrijednosti stambenog fonda uz unaprjeđenje energetske efikasnosti, prilagođavanje dostupnog stanovanja socijalnim uslovima i finansijskim sposobnostima građana, uticaj na poboljšavanje demografske strukture i migracije stanovništva, podsticanje gradnje na području Bosansko-podrinjskog kantona kao važnog generatora razvoja, a uz 18 novih stambenih jedinica i rješavanje problema smještaja jedne od veoma bitnih javnih institucija u Kantonu – Centra za socijalni rad.

Kantonalno ministarstvo za privredu zaduženo je da pripremi mišljenje na Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH, koje bi Vlada trebala dostaviti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Nakon usvajanja Izvještaja Radne grupe, Vlada je zadužila Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da pripremi i predloži program utroška sredstava koja se odnose na razvoj turizma u kojem će se obezbijediti pretpostavke za uplatu poreza i doprinosa za dva uposlenika Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sve u skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice, razmatran je i usvojen Program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu- Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Ruralni razvoj za 2022.godinu u vrijednosti od 60.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika. Usvajanjem ove odluke iz budžeta Ministarstva urbanizma u Budžet Ministarstva obrazovanja- JU OŠ “Ustikolina” preusmjereno je 59.500 KM za realizaciju planiranih projekata koji se odnose na rekonstrukciju pomoćnog objekta ove škole.

Odobreni su takođe i tekući transferi općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za april ove godine, kao i novčana sredstva za obilježavanje Dana Zlatnih ljiljana.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde dobio je saglasnost za nabavku zimske obuće za policijske službenike u vrijednosti od 46.170 KM.

Na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila 7.000 KM Karate klubu ,,Specijal“ Goražde, za organizaciju Međunarodnog takmičenja pod nazivom ,,1. GORAŽDE SPECIJAL KUP 2022“, koje će se održati 21.maja ove godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.