• OBJAVLJENO: 24.11.2011.
Za Dan državnosti BiH
Nagrađeni najbolji literarni i likovni radovi učenika osnovnih i srednjih škola

U okviru obilježavanja 25. novembra,  Dana državnosti BiH u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport danas je u sali Skupštine BPK upriličena svečana dodjela nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za najbolje literarne i likovne radove o temi Dan državnosti BiH. Svečanoj dodjeli pored ministrice obrazovanja Alme Delizaimović i predstavnika Ministarstva, prisustvovao je i načelnik općine Goražde Muhamed Ramović, kao i Ahmedin Hurić, učenik osmog razreda OŠ“Fahrudin Fahro Baščelija“. On je danas učestvovao u Projektu Općine Goražde pod nazivom „Učenik- načelnik“ i na jedan dan je obavljao funkciju načelnika.

Nagrade učenicima uručili su ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović, direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota i Ahmedin Hurić, učenik – načelnik.

U kategoriji učenika od prvog do petog razreda devetogodišnje osnovne škole, radovi su pisani o temi „Moja Bosna i Hercegovina“ .

Nagrađeni učenici:

1. Adna Herenda III2 OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“
2. Eman Hrustemović IV2 OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“
3. Melisa Geca IV c OŠ „Husein ef. Đozo“

Nagrađeni nastavnik: Adila Herak OŠ “Fahrudin Faro Baščelija”

U kategoriji učenika od šestog do osmog razreda devetogodišnje osnovne škole, te osmog razreda osmogodišnje osnovne škole, radovi su pisani o temi “Čuvajmo slike prošlosti i budimo vizionari budućnosti”.

Nagrađeni učenici:

1. Kerim Herak VII 1 OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”
2. Naida Čengić VIII OŠ”Ustikolina” Ustikolina
3. Ajla Srna VI c OŠ “Husein ef. Đozo”

Nagrađeni nastavnik: Sanela Mašić OŠ” Fahrudin Fahro Baščelija”.

U kategoriji učenika srednjih škola radovi su pisani na temu „Čuvajmo slike prošlosti i budimo vizionari budućnosti“

  1. Alma Mašić                                                     II4 STŠ „Hasib Hadžović“
  2. Nejra Ušanović                                                I2 MSŠ „Enver Pozderović“
  3. Emina Ušanović                                               I6 STŠ  „Hasib Hadžović“

Nagrađeni nastavnik: Derviša Omeragić           STŠ „Hasib Hadžović“.

Likovne radove o temi “Moja Bosna i Hercegovina “radili su učenici u dvije kategorije. U kategoriji učenika  od prvog do petog razreda devetogodišnje osnovne škole, komisija je odabrala najbolje:

1. Sanel Kobiljar IV OŠ”Mehmedalija Mak Dizdar”
2. Mirsad Turulja II OŠ “Husein ef. Đozo”
3. Ema Omeragić V OŠ “Husein ef. Đozo”

Nagrađeni učenici u kategoriji učenika od šestog do osmog razreda devetogodišnje osnovne škole:

1. Alvin Dostović VII OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”
2. Ajla Brdarić VII OŠ “Prača” Prača
3. Selma Tvrtković VIII OŠ” Fahrudin Fahro Baščelija”

Nagrađeni nastavnik: Enisa Hubjer OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići.

 

 

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.