• OBJAVLJENO: 03.06.2022.
Press konferencija ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša BPK Goražde
Plan upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina ključni dokument za uređenje ove oblasti na nivou našeg kantona

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici usvojila je Plan upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina.

Donošenje ovog planskog dokumenta, prema riječima ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline u Vladi BPK Goražde Bojana Krunića, zakonska je obaveza svakog kantona u Federaciji BiH i osnova je za planiranje upravljanja otpadom kako na nivou Kantona, tako i na nivou općina.

Plan upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina u skladu je sa federalnom Strategijom o zaštiti okoliša i Zakonom o upravljanju otpadom i jedan je od najvažnijih dokumenata aktuelnih u ovo vrijeme, naglasio je ministar Krunić koji je izrazio zadovoljstvo što su skupštinski zastupnici shvatili ozbiljnost njegovog donošenja te ga usvojili jednoglasno.

Izdvaja da su prije njegovog konačnog usvajanja izvršene sve potrebne procedure te da je firma firma „Enova„ d.o.o. iz Sarajeva koja je bila angažovana na izradi Plana, održala niz prezentacija u zgradi Vlade BPK, na kojima su svi zainteresovani subjekti, lokalne zajednice, Gradska uprava, komunalna preduzeća, nevladine organizacije, a posebno kantonalna inspekcija mogli iznijeti svoje primjedbe i sugestije, kako bi se finalna verzija plana, uz sve usvojene žalbe, inicijative i primjedbe mogla naći na sjednici Skupštine BPK-a Goražde 31.maja.

Nakon usvajanja kantonalnog plana, tu obavezu imaju i općine u sastavu Kantona, a kad one donesu svoje planove, sistem upravljanja otpadom bit će kompletno planiran, kaže ministar Krunić.

„ Bez ovog dokumenta ne mogu se realizovati nikakvi ozbiljni projekti iz oblasti upravljanja otpadom (izgradnja regionalnih centara, sanacija postojećih općinskih deponija i njihovo prilagođavanje regionalnom konceptu, sanacija divljih deponija) i on je najvećem broju slučajeva uslov za dodjelu grant ili drugih povoljnih sredstava za realizaciju projekata iz ove oblasti. Naime, ovaj Plan je predvidio određene investicije, pogotovo što se tiče uklanjanja divljih, nelegalnih deponija, trenutno što imamo u gradu Goraždu i otvaranje i investiranje u novu deponiju. Čak imaju i procijenjene projektne vrijednosti koliko će nešto da košta u ovom momentu.  Takođe, mi smo u skladu sa ovim Planom već poslali federalnoj Vladi da na Listu javnih investicija stavi projekat izgradnje deponiju Trešnjica, a mi smo i ranije na Listi javnih investicija bili uvršteni kao potencijani korisnici. Ovim se otvara dosta stvari, kao što sam već pomenuo, za povlačenje sredstava s viših nivoa vlasti i isto tako i prema fondovima međunarodnih organizacija koje su veoma zahtjevne pri apliciranju prema njihovim fondovima“- riječi su kantonalnog ministra za urbanizam.

Ono što svakako najviše zanima građane Goražda je i podatak da je u Planu upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina planirano zatvaranje, saniranje i konzerviranje deponije Šišeta i otvaranje nove deponije. Gruba procjena je da za izgradnju nove deponije Trešnjica potrebno između 14 i 16 miliona KM. BPK kanton je već učestvovao sa 70.000 KM za izradu projektne dokumentacije za deponiju Trešnjica, u 2020.godini dobijena je građevinska dozvola, urađeni su pristupni putevi.

Ministar ističe da se ovaj projekt može raditi u etapama te da Grad Goražde po ovom pitanju ima podršku Vlade BPK Goražde i njenog resornog ministarstva urbanizma, a sve u interesu građana ovog kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.