• OBJAVLJENO: 28.07.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 141. redovnu sjednicu
Zaduženo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da pokrene sve neophodne aktivnosti za početak pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 141.redovnoj sjednici razmatrala je obavijest Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 26.jula ove godine o donošenju odluke o stupanju u generalni štrajk.

S tim u vezi, Vlada je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da obavi konsultacije sa menadžmentom zdravstvenih ustanova i Zavodom zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te pokrene sve neophodne aktivnosti kako bi se što prije počelo sa pregovorima sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Takođe, ovo ministarstvo, kao i Ministarstvo pravosuđa zaduženi su da u skladu sa zaključkom Vlade od 19.maja analiziraju mogućnost zaključivanja novog kolektivnog ugovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije obzirom da je na snazi Kolektivni ugovor sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojem su tretirana i prava doktora medicine i stomatologije.

Radi usklađivanja sa izmjenama Zakona o policijskim službenicima BPK Goražde, donesene su Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku sa privremeno oduzetim predmetima i Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke.

Vlada je primila k znanju i informacije o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za prvih šest mjeseci, kao i za mjesec juni ove godine, a nakon razmatranja u skupštinsku proceduru upućen je Izvještaj o radu i poslovanju JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za 2021.godinu.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade bio je i Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK-a Goražde za period 18.07.2022 – 24.07.2022.godine Zavoda za javno zdravstvo koji je primljen k znanju. Zaključno sa 24.07. na području BPK je 31 aktivno zaraženih osoba koronavirusom (COVID 19), oporavljeno je ukupno 3.977 osoba, a 127 osoba je preminulo. Do sada je prvom dozom vakcine vakcinisano ukupno 9.443 osoba s područja BPK (52,4% ) dok je revakcinisano 8.946 osoba ili 49,7% od ukupnog broja stanovnika BPK starijih od 18 godina.

Data je saglasnost na Program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za privredu koji se odnosi na “Program uređenja poljoprivrednog zemljišta za 2022.godinu”. Prema obrazloženju resornog ministra, sredstva iz ovog programa u iznosu 23.897 KM, po prvi put, iskoristit će se za uređenje poljoprivrednog zemljišta, odnosno za povećanje obradivih poljoprivrednih površina i smanjenje površina neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, s ciljem povećanja obima i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje, smanjenja troškova pokretanja poljoprivredne proizvodnje i uvećanja ekonomskih rezultata za poljoprivredne proizvodače.

Gradu Goražde iz budžeta Ministarstva privrede odobreno je 100.000 KM za sufinansiranje projekta “Izgradnja sistema snabdijevanja vodom naselja Laleta, Budići i Doca-I faza”, kao i  59.500 KM za projekt “Izgradnja rezervoara Crkvine” čiju će realizaciju u potpunosti finansirati ovo ministarstvo.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade da sa Autotransportnim turističkim preduzećem “Centroprevoz” d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida/poginulih boraca sa prostora BPK-a Goražde za 2022/2023. godinu.

Odobravanjem sredstava za isplatu pete, šeste i sedme rate studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde u iznosu od 65.880 KM završena je isplata stipendija za studijsku 2021/2022.godinu.

Data je saglasnost za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji krova na objektu zgrade u ulici Mevsuda Bajića Baje bb u Vitkovićima (stara pošta) u iznosu od 123.380 KM, kao i za potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na sanaciji krova, zamjene stolarije i fasade na pomoćnom objektu JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina u iznosu od 55.680 KM.

Policijski komesar Uprave policije MUP-a BPK dobio je saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci zimske obuće-gojzerica za policijske službenike u iznosu od 45.489 KM, a JU OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići saglasnost za pokretanje procedure nabavke ogrijevnog drveta i mrkog uglja za školsku 2022/2023.godinu.

Vlada je odobrila i novčana sredstava nosiocima projektnih aktivnosti s područja BPK-a Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture u iznosu od 40.000 KM, dok je 2.000,00 KM odobreno Udruženju rukometnih veterana “Radnički-Goražde 1957” Goražde, za obilježavanje 65 godina MRK Goražde.

Odobreni su i tekući transferi općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juli.

Ministarstvo unutrašnjih poslova imenovano je za nosioca aktivnosti Koordinacionog tijela za prevenciju, sprječavanje i borbu protiv nasilje u porodici na području  BPK-a Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.