• OBJAVLJENO: 23.08.2022.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Izvršena uplata korisnicima socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za juli

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec juli 2022. godine u iznosu od 78.673,11 KM, a da je danas, 22.08.2022. godine izvršena uplata finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec juli 2022. godine koje se odnose na:

– dječiji dodatak u iznosu od 21.170,00 KM

– žene – majke koje nisu u radnom odnosu i treće dijete u iznosu od 133.210,31 KM,

– te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 68.111,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec juli 2022. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 301.164,42 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.