• OBJAVLJENO: 25.08.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 143. redovnu sjednicu
Gradu Goražde odobreno 40.000 KM za sufinansiranje projekta ,,Snabdijevanje vodom naselja Glamoč iz rezervoara Rorovi”

Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde na današnjoj 143. redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar-juni ove godine.

Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci 2022. godine ostvareni su u iznosu od 58% planiranih prihoda za 2022. godinu, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine ostvarenje je veće za 35%Ukupni rashodi i izdaci Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za ovaj izvještajni period ostvareni su u iznosu od 42% planiranih rashoda i izdatka u Budžetu za 2022. godinu i 17% više u odnosu na ostvarene rashode u istom periodu 2021. godine.

Vlada BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojila je tekst Protokola između Pregovaračkog tima Vlade i Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije BPK Goražde o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodovaca i radnika, doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde te ovlastila resornog ministra za njegovo potpisivanje. Rok za pregovore je 45 dana.

Usvojena je i Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova BPK te data saglasnost na Instrukciju za utvrđivanje platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u JU Centar za socijalni rad BPK-a, čime su plaće uposlenih u ovoj ustanovi usklađene sa plaćama državnih službenika i namještenika.

Takođe, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde za juli ove godine, koju karakteriše povećanje broja krivičnih djela i prekršaja za jedan te smanjenje broja saobraćajnih nesreća za četiri u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ovom prilikom, konstatovano je da Sektor policije-odsjek za sprječavanje zloupotrebe droge i drugih narkotičkih sredstava treba kadrovski ojačati s ciljem preventivnog djelovanja i suzbijanja upotrebe droge koja je nažalost sve izraženija i na području našeg kantona.

Premijerka Bosansko podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost da, u ime Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko podrinjskog kantona Goražde, potpiše Ugovor o nabavci materijalno-tehničkih sredstava u iznosu od 114.882 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava “Program podrške razvoju drugih nivoa vlasti po projektima za 2022”.godinu u budžetu Ministarstva za privredu, u iznosu od 200.000 KM. Kako je obrazloženo, po ovom programu proveden je prvi javni poziv za raspodjelu sredstava u iznosu od 100.000 KM, a nakon umanjenja sredstava za 100.000 KM i preusmjerenja na drugi ekonomski kod, ova sredstva su vraćena te je neophodno izvršiti promjenu programa i raspisati drugi javni poziv za njihovu raspodjelu.

Iz Budžeta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022. godinu, sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade), Gradu Goražde odobreno je 40.000 KM za sufinansiranje projekta ,,Snabdijevanje vodom naselja Glamoč iz rezervoara Rorovi”.

Ovo ministarstvo dobilo je saglasnost i za isplatu novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (5.541 KM za žene i 4.428 KM za muškarce).

Iz sredstava Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – Izdaci za raseljena lica za 2022. godinu, Vlada je odobrila 79.162,00 KM na ime ostvarivanja pomoći iz Programa održivog povratka. Nakon provedene procedure po Javnom pozivu i odluke ministra, ova sredstva će dobiti 74 povratnika i raseljena lica s ciljem obezbjeđenja uslova za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja u mjestu povratka.

Nakon utvrđivanja Konačnog plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2022.godinu, iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda – Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade, odobreno je 5.000 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti dva omladinska udruženja s područja BPK Goražde.

Ministru za urbanizam data je saglasnost da sa firmom “Sigma plast d.o.o.” iz Goražda potpiše Ugovor o izvođenju radova na sanaciji tri potkrovna stana u Goraždu u iznosu od 29.881 KM.

Usvojena je takođe Odluka o odobravanju VII (sedmog) i VIII (osmog) dijela od ukupno XII (dvanest) djelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde za 2022.godinu u iznosu od 10.200 KM, a sa 2.000 KM podržan je Atletski klub , Goražde” Goražde za prireme i nabavku opreme za evropsko i svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti ovaj klub.

Iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja Vlada BPK Goražde je podržala i sufinansiranje odlaska predstavnika boračkih udruženja BPK Goražde u Memorijalni centar ,,Potočari” za 2022.godinu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.