• OBJAVLJENO: 15.09.2022.
Povodom Dana oslobođenja, Dana BPK i Grada Goražda
Organizirana zajednička vježba operativnih snaga kantonalne i gradske civilne zaštite i policije MUP-a BPK Goražde pod nazivom „Goražde-Drina“

Povodom Dana oslobođenja, Dana BPK i Grada Goražda danas je organizirana zajednička vježba operativnih snaga kantonalne i gradske civilne zaštite i policije MUP-a BPK Goražde pod nazivom „Goražde-Drina“. Vježba je izvedena na lokacijama gradske plaže „Žanj“, rijeci Drini i mostu „Alije Izetbegovića“ te njegovoj okolini kao i stambenoj zgradi u centru grada na Trgu branilaca.

Učesnici zajedničke vježbe u organizaciji Kantonalne uprave Civilne zaštite Goražde i službi civilne zaštite grada Goražda, općina Pale FBiH i Foča FBiH bili su Jedinica za podršku Uprave policije MUP-a BPK Goražde, Gradske službe Civilne zaštite Grada Goražda kao i općinske službe Civilne zaštite općina Foča i Pale u FBiH.

Tokom vježbe inscenirano je pet događaja nesreća na mikrolokacijama rijeke Drine, šetalištu u Omladinskoj ulici i Trgu branilaca grada, a u cilju  provjere provođenja mjera i aktivnosti sistema civilne zaštite i provjere nivoa i osposobljenosti operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sistem civilne zaštite u svrhu poboljšanja spremnosti sistema civilne zaštite te njihovo uvježbavanje za intervencije i to spašavanja povrijeđenih, trijaže i pružanja hitne medicinske pomoći, transporta i hospitalizacije povrijeđenih, evakuacije i zbrinjavanja i potrage za nestalim osobama. Poseban cilj vježbe bio je  i provedba Plana spriječavanja kriminalnih grupa na primjeru pljačke poslovne zgrade na Trgu branilaca, koja je evakuisana zbog poplava.

U zajedničkoj vježbi učešće je uzelo 9 službi i jedinica civilne zaštite sa ukupnim brojem od 64 operativaca. Učešće su uzeli Kantonalni operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde, Služba  za hitnu medicinsku pomoć JZU Kantonalna bolnica, Službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine pri JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde, Jedinica za podršku MUP BPK Goražde, Jedinica za specijalizovane namjene na vodi i pod vodom- FUCZ i A-Tim, Služba za zaštitu na vodi i pod vodom Grada Goražda – KK BUK Goražde, Profesionalna vatrogasna jedinica Grada Goražda , Služba zaštite i spašavanja CK Grada Goražda i Gorska službe spašavanja Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.