• OBJAVLJENO: 12.10.2022.
Realizovana pokazna vježba "Pomoć civilnim strukturama u slučaju poplava DRINA 2022”
Demonstrirana spremnost za pravovremeno djelovanje svih struktura koje učestvuju u spašavanju od poplava, ali i u slučaju napada terorista
Danas je u  Goraždu realizovana pokazna vježba Oružanih snaga (OS) BiH u saradnji sa civilnim strukturama vlasti u BPK  “Pomoć civilnim strukturama u slučaju poplava DRINA 2022”.
U prisustvu brojnih zvaničnika, građana i učenika osnovnih i srednjih škola,  demonstrirana je spremnost za pravovremeno djelovanje svih struktura koje učestvuju u spašavanju od poplava, ali i u slučaju napada terorista,  kako bi se sagledale mogućnosti i materijalno-tehnička sredstva u slučaju potrebe za djelovanjem u stvarnim situacijama.
Vježbu je realizovao 3. pješadijski bataljon 4. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH stacioniranog u kasarni Kosova kod Ustikoline i helikopterska jedinica OS BiH u sadejstvu sa Jedinicom za podršku Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde, te strukturama Civilne zaštite BPK-a  i  Grada Goražde.
Vježba je za cilj imala provjeru nivoa opremljenosti oružanih snaga, te pojačanje nivoa saradnje OS BIH i civilnih struktura vlasti, na lokalnom nivou, kroz zajedničko planiranje i njeno koordinirano upravljanje . Evakuacija povrijeđenog, spašavanje civilnog stanovništva kao i  ranjenog pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova te oboljelih od Covida, samo su neke od izvedenih akcija.
Jedan od najbitnijih ciljeva ove vježbe bio je svakako obuka i podizanje nivoa sposobnosti jedinica OS BiH i sagledavanje koordinacije sa jedinicama civilnih struktura vlasti.
Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Armina Mandža, Jedinica za podršku Uprave policije BPK-a Goražde, kao i svi učesnici vježbe, uspješno je obavila zadatke koji su pred nju bili postavljeni. Angažman policijskih snaga  odobrio je novoimenovani policijski komesar Damir Bogunić, te je iskorištena prilika da se javnost upozna sa novom kadrovskom promjenom u Upravi policije.
Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.