• OBJAVLJENO: 18.10.2022.
Zasjedao Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde
Razmatrane informacije o trenutnom stanju s aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa i u vezi pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 05.09-15.09.2022.

Nakon razmatranja i usvajanja Izvještaja o realizaciji zaključaka sa 34.redovne sjednice, Kantonalni štab civilne zaštite razmatrao je, a potom i primio k znanju, Informaciju o trenutnom stanju na području našeg kantona s aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) ,  o čemu je članove Štaba informisao predsjednik Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Eniz Halilović.

Prema informacijama, epidemiološka situacija trenutno je zadovoljavajuća s obzirom da zaključno sa 12.10.2022.godine, na prostoru našeg kantona nema aktivno zaraženih osoba virusom (COVID-19).

Razmatrana je, a potom i primljena k znanju, Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde u vezi pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period 05.09-15.09.2022. Pored evidentnog problema u prekidu snabdijevanja vodom na području Grada Goražde iz razloga pucanja sekundarne cijevi i potisnog cjevovoda te kvarova na elektroinstalacijama u Fabrici vode, zabilježena je i jedna pojava požara na divljoj deponiji smeća u Zupčićima. Također, u ovom periodu zbog planiranih radova na godišnjoj reviziji kvara na dalekovodu Mravinjac-Berić-Skravnik, evidentni su česti prekidi u snabdijevanju električnom energijom, ali brzom intervencijom Elektrodistribucije PJ Goražde ti kvarovi su otklonjeni.

Na sjednici je usvojen  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za projekat „Prevencije-sanacije klizišta u ulici Muhidina Mašića Munje u Goraždu koji ugrožava stambeni objekat“, Izvještaj o aktivnostim u vezi održane vježbe „Pomoć civilnim vlastima u slučaju poplava „Drina 2022“ na rijeci Drini u rejonu Grada Goražda  te  Izvještaj o provednoj analizi vježbe „Goražde-Drina 2022“.

Također, usvojen je Plan izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Kantonalne uprave za civilnu zaštitu BPK Goražde te Odluka o utrošku sredstava za nabavku opreme za potrebe Uprave, odnosno za opremanje Službe za hitnu medicinsku pomoć pri JZU „Kantonalna bolnica Goražde“.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.