• OBJAVLJENO: 21.10.2022.
Ministarstvo za finansije BPK Goražde
Uplaćene naknade korisnicima socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za septembar

Obavještavaju se korisnici socijalnih davanja i boračke egzistencijalne naknade u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da je Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izvršilo uplatu na ime naknade za civilne žrtve rata za mjesec septembar 2022. godine u iznosu od 76.269,71 KM, a da je danas, 21.10.2022. godine izvršena uplata finansijskih sredstava na ime naknada za mjesec septembar 2022. godine koje se odnose na:

– stalnu novčanu pomoć u iznosu od 37.092,00 KM

– te egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce u iznosu od 68.205,00 KM.

Po osnovu naknada propisanim Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, te Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica BPK-a Goražde za mjesec septembar 2022. godine izdvojena i krajnim korisnicima na račune banaka uplaćena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 181.566,71 KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.