• OBJAVLJENO: 11.05.2006.
Federalni ministri energetike i prostornog uređenja Vahid Hećo i Ferid Otajagić sa saradnicima posjetili Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Prva posjeta kantonu iskorištena za upoznavanje sa aktuelnom situacijom

Federalni ministri Vahid Hećo i Ferid Otajagić iskoristili su poziv na otvorenje puta Mesići –Hrenovica za posjetu Goraždu, a u razgovoru sa Premijerom BPK-a Goražde Nazifom Uručijem i njegovim saradnicima i za upoznavanje sa aktuelnom situacijom na području ovog kantona.
Tom prilikom, razgovarano je o načinima podrške ovih ministarstava Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Prema riječima ministra Heće, ova podrška izvjesna je kroz program federalnog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije za podsticaj izvoza, kao i početkom poslova na realizaciji projekta izgradnje MHE Ustikolina na rijeci Drini do kraja ovog ljeta, koja je prioritet .
“ Izgradnjom ne samo hidro, već i termoelektrana u budućnosti bi se izbjegla poskupljenja električne energije”-kazao je federalni ministar Vahid Hećo.
Na pitanje da li može komentarisati najnovija događanja u slučaju “Azot”, ministar energetike Vahid Hećo kazao je da nije bio u prilici da se pobliže upozna sa problemima radnika “Azota”, ali da ima namjeru da se vrlo brzo u Sarajevu sastane sa svim kantonalnim ministrima privrede koji će ga upoznati sa svim aktuelnim problemima u nekadašnjim privrednim subjektima.

Do dva miliona KM putem Svjetske banke obezbijediće i federalno Ministarstvo za prostorno uređenje za realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije za odlaganje čvrstog otpada u Goraždu. Poslije svih provedenih pripremnih radnji, ovo ministarstvo, kako kaže ministar Otajagić, čeka još na odgovor hoće li se deponija graditi na ponuđenoj lokaciji, a ako on vrlo brzo ne dođe, čitava realizacija ovog projekta za Goražde postaće upitna jer će predviđena sredstva biti preusmjerena na neku drugu stranu.
Načelnik Općine Goražde profesor Mustafa Kurtović, koji je takođe, prisustvovao ovom sastanku, i Premijer kantona Nazif Uruči obećali su ministru Otajagiću da će prije konačnog odgovora, s ciljem pronalaženja zadovoljavajućeg rješenja pokušati još jednom razgovarati sa mještanima MZ Zupčići koji se protive izgradnji regionalne deponije smeća na lokalitetu njihove mjesne zajednice.

Nakon sastanka u Goraždu, federalni ministri Vahid Hećo i Ferid Otajagić prisustvovali su u Hrenovici, zajedno sa svojim domaćinima, svečanom otvaranju puta Hrenovica-Mesići.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.