• OBJAVLJENO: 14.12.2011.
Nastavljeni susreti kantonalnih ministara sa resornim ministrima u Vladi Federacije BiH
Iznalaženje mogućnosti finansijske potpore u narednoj godini

Ministri u Vladi BPK Goražde Azra Kuljuh i Božidar Semiz danas su se u Sarajevu susreli sa resornim ministrima federalne Vlade, s ciljem sagledavanja i iznalaženja mogućnosti  pružanja adekvatne finansijske potpore u narednoj budžetskoj godini. Određenih pomaka u odnosu na ovu godinu trebalo bi biti, ali kroz projekte, koje će aplicirati ministarstva Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Božidar Semiz susreo se danas sa ministrom prostornog uređenja u Vladi Federacije BiH Desnicom Radivojevićem. Tokom razgovora o saradnji u narednoj godini, poseban akcenat stavljen je na GIS projekat, geoinformacioni sistem koji će se u naredne tri godine realizovati na području Federacije BiH, kao i projekat energetskih ušteda.  Prema riječima federalnog ministra Desnice Radivojevića, među prvim područjima je BPK Goražde, a pilot projekat energetskih ušteda realizovat će se u obrazovnim ustanovama. Pored ovog, bilo je riječi i o zaštiti historijskih spomenika na području našeg kantona, a posebno dobra saradnja, kako je istaknuto danas, ostvarena je sa lokalnim zajednicama.

S druge strane, ministrica za rad, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica Azra Kuljuh danas se u Sarajevu najprije susrela sa pomoćnikom federalnog ministra raseljenih osoba i izbjeglica F BiH Džemailom Ćibom. Razgovarajući o saradnji u 2012 godini, naglašeno je da će poseban akcenat kada je riječ o povratku biti stavljen na obnovu infrastrukture, te podršku ovoj populaciji kroz projekte privrede i poljoprivrede. Ministarstvo će javne pozive raspisati u februaru 2012. godine, a očekuje se da će kantonalne i lokalne vlasti, u budžetima planirati značajnija sredstva za ove namjene. Pored ovog, danas je obećana i adekvatna finansijska potpora za realizaciju projekta izgradnje zgrade „Dom 3“ u Goraždu.

Nakon ovog, ministrica Azra Kuljuh susrela se i sa Vjekoslavom Čamberom,  federalnim ministrom rada i socijalne politike, te njegovim saradnicima. Za razliku od ostalih kantona kada je riječ o poštivanju prava iz ovih oblasti, Goraždanski kanton  po ocjeni predstavnika federalnih vlasti nalazi se u znatno povoljnijem položaju. Među rijetkima smo u Federaciji BiH koji isplaćuju dječiji dodatak i imaju naknadu za treće i svako naredno dijete. Jedan od problema sa kojim se suočavamo jeste nedostatak finansijskih sredstava za plaćanje smještaja štićenika Centra za socijalni rad u ustanovama na području F BiH. Prema riječima ministrice Azre Kuljuh, do sada je godišnje Sarajevski kanton za ove namjene izdvajao pola miliona KM, a uz sagledavanje mogućnosti da se ta praksa nastavi i u narednom periodu, federalni ministar Vjekoslav Čamber, obećao je podršku i federalne Vlade.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.