• OBJAVLJENO: 24.06.2006.
Analizirana naplata zdravstvenih doprinosa

Analizirana naplata zdravstvenih doprinosa

Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde goraždanske firme i fizička lica duguju više od milion maraka!

Problem naplate zdravstvenog doprinosa i potraživanja prema Zavodu zdravstvenog osiguranja koja se, trenutno, kreću oko milion KM, nagnao je Vladu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da još u prošloj godini formira radnu grupu u čijem sastavu su: ministri finansija i zdravstva, direktori kantonalne inspekcijske i poreske uprave, kao i direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja, sa zadatkom da jednom koordiniranom akcijom i prijedlogom mjera poboljšaju stanje u ovoj oblasti. Analize naplate doprinosa iz zdravstvenog osiguranja vrše se kontinuirano, a efekti poduzetih mjera i pojačanog nadzora inspekcijskih i poreskih organa ipak daju određene rezultate.

Na sastanku ove radne grupe, održanom 12.06.2006.godine, kojem je prisustvovao i Premijer BPK-a Goražde, Nazif Uruči konstatovano je da je negativna tendencija kad je riječ o ovoj problematici zaustavljena, te je donesen zaključak da se u roku od 15 dana sačini novi prijedlog mjera za što bolji rad svih nadležnih subjekata zaduženih za preventivno djelovanje i efikasnije ubiranje javnih prihoda.

Na sastanku je analizirano, takođe, i ubiranje prihoda po osnovu boravišne takse, a najnovije podatke o ovom doprinosu dao je predstavnik Turističke zajednice BPK-a Goražde Adis Halilović. Uz angažovan rad svih i pojačanu kontrolu, prihodi od turističke djelatnosti mogli bi biti osnovni izvor prihoda Turističkoj zajednici, koja trenutno nije u mogućnosti da se samofinansira, naglašeno je ovom prilikom.

Zavod zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od pravnih i fizičkih lica sa područja ovog kantona po osnovu uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, zaključno sa 31.03.2006.godine, potražuje 1.053 950 KM.

Prema riječima direktorice Zavoda Elvedine Zec, veliki dio dugovanja( oko 500.000 KM) odnosi se na dioničarska društva i društva ograničene odgovornosti koji nisu uplatili zdravstveni doprinos više od šest mjeseci, a među najvećim dužnicima su devet goraždanskih dioničarskih društava, od kojih neka ove doprinose ne uplaćuju još od 2001.godine.

Najveći dužnici su Tvornica procesne opreme iz Vitkovića od koje Zavod potražuje 167.000 KM; a zatim GP „Drina“ Goražde 126.000 KM i TAG – Tvornica alata Goražde čiji je dug 96.000 KM. Samostalne ugostiteljske radnje duguju Zavodu zdravstvenog osiguranja iznos od 124.000 KM, samostalne trgovačke radnje 41.600 KM, samostalne zanatske radnje 86.000 KM , auto-prijevoznici 31.000 KM, taxi- prijevoznici 36.000 KM.
„Problem je u tome-kaže direktorica Zec, što mi obračunavamo doprinose, a nemamo povratnu informaciju da li se neki od ovih preduzeća nalaze u postupku likvidacije. Za nas se sva ona vode kao aktivna, dok ne dobijemo potvrde od sudova o njihovom stvarnom statusu.“

Pored problema u naplati doprinosa za zdravstveno osiguranje, planirani budžet Zavoda za zdravstveno osiguranje BPK-a Goražde od 7 miliona KM, opterećuju troškovi liječenja goraždanskih pacijenata u Kliničkom centru u Sarajevu, koji su se od mjesečne cifre u iznosu od 33.000 KM popeli na cifru od 150.000 KM, zbog prelaska sa paušalnog na pojedinačno obračunavanje troškova liječenja.

Efikasnija naplata zdravstvenih doprinosa mogla bi, stoga, ublažiti trenutno lošu finansijsku situaciju u kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, te uticati na poboljšanje standarda zdravstvenih radnika i kvaliteta usluga zdravstvenih ustanova sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.