• OBJAVLJENO: 21.03.2023.
POTPISAN PRAVILNIK O RADU
BiH i EUROPOL uspostavili zajedničku kontakt tačku

Danas je u Sarajevu potpisan Pravilnik o radu i operativnoj saradnji nacionalne Kontakt tačke za Bosnu i Hercegovinu za saradnju s EUROPOL-om. Ovaj dokument potpisali su predstavnici svih policijskih agencija koje su uključene u rad Kontakt tačke.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU u BiH Johann Sattler te šefica Odjela za strategije i vanjske odnose EUROPOL-a Patrícia Silveira. Pravilnikom su utvrđeni način rada rada, obaveze i odgovornosti Zajedničke kontakt tačke, prava i obaveze nadležnih organa za provođenje zakona u BiH te druge procedure od značaja za uspostavljanje sistema saradnje i razmjene informacija između nadležnih organa u BiH i EUROPOL-a. Time se otklanja posljednja formalna prepreka za potpuno i potpuno djelovanje u odnosima policijske saradnje BiH i EUROPOL-a kao veoma važne međunarodne organizacije. Nešić je istakao da je napravljen veliki korak za BiH jer će značajno olakšati naše pridruživanje Evropskoj uniji. Ministar sigurnosti BiH zahvalio se EU i ambasadoru Sattleru koji su značajno doprinijeli ovom uspjehu.

“Bosna i Hercegovina, iako jedina država Zapadnog Balkana koja još nije uspostavila punu saradnju sa EUROPOL-om, preko Zajedničke kontakt tačke, pridaje poseban značaj međunarodnoj policijskoj saradnji, zbog interesa unutrašnje sigurnosti, a posebno što ova oblast ima ključnu ulogu za pristupanje naše zemalje EU. Uvjereni smo da će EUROPOL kao centar za podršku provođenju zakona i čvorište za razmjenu informacija o kriminalnim aktivnostima, našu zemlju učiniti sigurnijom i bližom porodici evropskih zemalja”, kazao je Nešić.

Dodao je da se pitanje sigurnosti bilo koje zemlje u regionu i šire ne može se posmatrati van konteksta regionalne i evropske sigurnosti.

“Policijska saradnja između različitih zemalja Evrope i svijeta je oblast koja se najbrže razvija posljednjih godina i čija se značaj sve više raste zbog brojnih povezanih sigurnosnih izazova koji pogađaju svakoga, kao što su terorizam, trgovina ljudima, narkoticima, oružjem, pranje novca i druge vrste organiziranog kriminala. saradnja i razmjena informacija preko međunarodnih organizacija poput EUROPOL-a, INTERPOL-a, nameće se kao neminovnost, a u cilju sprječavanja krivičnih djela, otkrivanje i procesuiranje njihovih počinilaca, gdje god da se nalaze, kao i zaštita žrtve krivičnih djela”, istakao je.

Nešić je najavio da se krajem ideućeg mjeseca očekuje završetak adaptacije prostorija i smještaj tehničke opreme, kada će i zvanično početi sa radom Zajednička kontakt tačke za saradnju sa EUROPOL-om.

Ambasador Sattler je istakao zadovoljstvo što je BiH napravila korak bliže punoj saradnji sa EUROPOL-om.

“Kriminal se ne zaustavlja na granicama te je prekogranična saradnja u provedbi zakona ključna za sigurnost i zaštitu građana širom Evrope. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, od BiH se očekuje da pokaže kredibilne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Punom implementacijom Sporazuma o saradnji sa EUROPOL-om, a kasnije i potpisivanje sporazuma o EUROJUST-u i FRONTEX-u, Bosna i Hercegovina će u potpunosti početi koristiti evropske instrumente za jačanje borbe protiv teških oblika kriminala, što će biti korisno i za građane BiH i EU, ali i biti korak naprijed na putu ka EU”, rekao je ambasador Sattler.

 Nakon potpisivanja Pravilnika, obratila se i šefica Odjela za strategije i vanjske odnose EUROPOL-a Patricia Silveira.

“Zadovoljstvo je biti ovdje i EUROPOL vam se zahvaljuje na potpisivanju Pravilnika. Današnji događaj je važan zbog pune operacionalizacije sporazuma koji je potpisan sa EUROPOL-om i koji predstavlja signal opredjeljenja domaćih vlasti da idu u tom pravcu pune operacionalizacije”, kazala je. Zahvalila se Nešiću na napretku, a govorila je i o važnosti Zapadnog Balkana u kontekstu sigurnosti Evrope.

“Izuzetno je važno da se zajednički odupremo kriminalnim prijetnjama. Važnije je nego ikada udružimo snage u borbi protiv različitih oblika kriminaliteta i još intenzivnija saradnja ostaje prioritet EUROPOL-a da unaprijedi saradnju sa zemljama regije. Htjela bih naglasiti već postojeću veoma dobru saradnju sa agencijama u BiH. Potvrda toga su i saznanja koja su razmijenjena putem sistema Sienna. Država je učestvovala u 12 različitih operativnih akcija koje se tiču trgovinom narkoticima i krijumčarenja migranata”, kazala je Silveira.

Izvor/Klix.ba

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.