• OBJAVLJENO: 20.12.2011.
Press konferencija ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde
Prvog januara 2012. započinje implementacija rada za opće dobro

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Radmila Janković sa saradnicima upriličila je danas press konferenciju na kojoj je govorila o aktivnostima koje je Ministarstvo poduzimalo u proteklom periodu na prostoru našeg kantona kada je u pitanju primjena Pravilnika o izvršavanju rada za opšte dobro.

Obaveza donošenja Pravilnika o izvršavanju rada za opšte dobro stavljena je pred sva ministarstva pravosuđa na teritoriji Federacije BiH. Ministarstvo pravde, uz tehničku pomoć Vijeća Evrope, napravilo  je radni materijal koji je unificiran i usvojen u svim kantonima. Rad za opšte dobro na slobodi je krivična sankcija koju izriče sud, a radi se o zamjeni kazne zatvora licima osuđenim do jedne godine zatvora, uz pristanak osuđenog. Trajanje takvog rada je najmanje 10, a najviše 90 dana.

– Riječ je o alternativnoj kazni i ta kazna je predviđena članom 44 Krivičnog zakona F BiH i to od 2003.godine. Do danas, nikad takva kazna nije implementirana, a obzirom na usvajanje evropskih standarda trebalo ju je preuzeti i u BiH. Pravilnik je donijet polovinom ove godine, a njegova primjena kreće od 01.01.2012.godine. Nakon donošenja Pravilnika i njegovog stupanja na snagu, ovo Ministarstvo je imalo obavezu da obavi razgovor sa poslodavcima kod kojih će ovakva kazna izvršavanja  za opšte dobro biti provedena. Obzirom na ovu zakonsku novinu, do sad nismo imali takvih presuda, smatrali smo da je za sada dovoljno da sklopimo ugovore sa četiri poslodavca, vodeći računa da izvršenje te sankcije bude u općinama koje su u sastavu BPK i da osoba koja bude upućena, na izvršenje ima prebivalište na području BPK. Odabrali smo javna komunalna preduzeća iz općine Foča-Ustikolina, Pale-Prača, Goražde i J.P „Bosansko-podrinjske šume – kazala je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Radmila Janković.

Nakon konsultacija i potpisivanja ugovora sa poslodavcima, poslodavci su predložili povjerenike za koje je Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, u saradnji sa konsultantskom firmom „Lucid Linex“ iz Sarajeva, upriličilo obuku za obavljanje povjereničke dužnosti. Povjerenici će nadzirati rad osuđenika, a konačnu ocjenu njihovog rada, koja će biti upućena sudu, daće službenik iz Ministarstva pravosuđa, zadužen za nadzor nad izvršavanjem rada za opće dobro.

Prema riječima ministrice Janković, ispunjeni su svi uslovi, a Ministarstvo će obavijestiti sudove da se može izricati ova kaznena sankcija.

/bpkg.gov.ba/

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.