• OBJAVLJENO: 25.05.2023.
Održana 26. redovna sjednica Vlade BPK-a Goražde
Data saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača na rekonstrukciji sanacije objekta “Đački dom”

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za pokretanje javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji sanaciji objekta „Đački dom“ u Goraždu, čija procjenjana vrijednost iznosi 132.478,64 KM (bez PDV-a). Navedene aktivnosti će se provesti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama u BiH.

Na osnovu Programa utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde, sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti, izdvojena su finansijska sredstva za sufinansiranje projekata općina Pale i Foča u FBiH. Općini Foča u FBiH odobreno je 30.000 KM za sufinansiranje Projekta „Socijalno stanovanje“ dok Općini Pale FBiH odobreno je  27.702,34 KM za sufinansiranje  tri veoma značajna projekta. Radi se o Projektu „Izgradnja dječijeg igrališta u Hrenovici- II faza (pješačka staza)“, Projekat „Modernizacija kino sale Općine Pale FBiH“ i Projekat „Socio-ekonomskog osnaživanje lokalnog stanovništva“ čija implementacija će biti usmjerena za rješavanje problematike otkupa plasteničkih poljoprivrednih proizvoda.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde data je saglasnost na Odluku o isplati novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivredi odnosno za „Sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog voća“ za SPP, SPO, ZZ, DOO i Fizička lica kao i saglasnost na Odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka.

Odlukom Vlade BPK-a Goražde ovom ministarstvu data je saglasnost na Program utroška sredstava „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija BPK-a Goražde za  2023. godinu“ čija je vrijednost 30.000 KM. Utrošak sredstava planiran je za pružanje podrške Udruženju poslodavaca, Privrednoj i Obrtničkoj komori BPK-a Goražde kao i Udruženju „Stari zanati“ obrtnika općine Goražde, s ciljem jačanja kapaciteta samih neprofitnih organizacija kao i poboljšanja  uslova za njihov rad.

Usvajanjem Odluke o dodjeli novčanih sredstava po Programu utroška sredstava „Program ruralnog razvoja za 2023. godinu“ iznos od 28.750 KM, odobren je isplata novčanih sredstava po zahtjevima za investicije u poljoprivredna gazdinstva za aktivnost nabavka plastenika do 100 m2.

Također, Ministru za privredu BPK-a Goražde data je saglasnost da, shodno Pravilniku o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV objektima u vlasništvu Vlade BPK-a Goražde, zaključi Ugovor o zakupu prostora i antenskog stuba na lokaciji „Biserna“ Goražde sa medijskom kućom iz BiH  “Hayat”  d.o.o. Sarajevo za smještaj TV- Predajnika sa pripadajućom opremom.

Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice data je saglasnost za isplatu novčanih sredstava u iznosu od 24.000 KM na ime finansiranja Projekta JU “Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde”, a radi se o projektu „Nabavka vakcina protiv HPV u svrhu provedbe programa imunizacije protiv HPV infekcije u 2023. godini“. Saglasnost je data na ime finansiranja zahtjeva ove javne ustanove  za   „Zdravstveno promotivne aktivnosti- promocija značaja vakcinacije protiv HPV- infekcije“. Na prijedlog ovog ministarstva odobrena su novčana sredstava za finansiranje Projekta JU Dom zdravlja „Dr Isak Samokovlija“ Goražde, pod nazivom „Detekcija visokorizičnih tipova HPV u svrhu prevencije karcinoma grlića materice“.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport data je saglasnost o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima u ukupnom iznosu od 54.000 KM, kao dio novčanih sredstava za podršku sportskim klubovima za redovne programe u 2023. godini.

Na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva za finansije,  razmatran je a potom i usvojen  Dokument okvirnog budžeta BPK-a Goražde za period 2024-2026. godina, koji predstavlja ključni instrument jačanja upravljanja javnim finansijama u BPK-a Goražde, Fedraciji BiH i Bosni i Hercegovini uopšte. Ujedno, to je i akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na njemu će se zasniva priprema i izrada budžeta za narednu budžetsku  godinu.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.