• OBJAVLJENO: 26.05.2023.
J.P „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o Goražde domaćin je dvodnevne konferencije o temi „Prekogranična saradnja šumarstva Jugoistočne Evrope“
Potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor Jugoistočne Evrope na unaprijeđenje poslovanja cilj je stručnog događaja u Goraždu

J.P „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde u saradnji sa partnerima iz Hrvatske i Brisela  organizator je stručnog događaja s ciljem stvaranja predpostavki za intezivniju prekograničnu saradnju i veće korištenje finansijskih sredstava iz fondova Evropske unije.

Pored domaćina,  predstavnika Privredne komore FBiH, Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH „UŠIT“, Šumarskog fakulteta Univerziteta Sarajevo, na konferenciji su uzeli učešće i predstavnici  iz Brisela te predstavnici institucija koje se bave šumama iz BiH, Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske i Slovenije.

Riječi dobrodošlice uputio je direktor J.P „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o Goražde Nudžeim Džihanić a  konferenciju je svečano otvorio predsjedavajući Skupštine BPK Goražde Muradif Kanlić, naglašavajući  važnost i značaj održavanja ovakvih događaja  u našem kantonu.

Programski sadržaj konferencije uključuje moderne i aktualne teme poput pripreme dokumentacije i kandidiranja EU projekata, ali i teme obrazovanja i cjeloživotnog učenja u šumarstvu, primjenu digitalnih tehnologija i zaštitu od požara, kao i važnu temu uklanjanja mina iz šuma. Kako je istaknuto, na konferenciji bi se mogao napraviti jedan sveobuhvatan   pregled najboljih europskih šumarskih praksi, smjernice za pripremu zakonskih rješenja te presjek tržišnih kretanja uključjući i inforamcije o aktualnim kretanjima  i informacije o cijenama drvnih sortimenata.

Također, cilj je potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor Jugoistočne Evrope na unaprijeđenje poslovanja i bolju valorizaciju prihoda od šuma, kroz razmjenu znanja, primjenu novih tehnoloških dostignuća, dodatnu edukaciju kadrova i veće korištenje sredstava iz fondova EU.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.